Naše akce

15 května 2019

7. národní konference transferu 

Od 15. do 16. května 2019 se v Praze uskuteční 7. národní konference transferu s podtitulem Znalosti-Technologie-Spin-off. Jak již podtitul napovídá, bude konference zaměřena nejen na transfer technologií, ale také na transfer znalostí a systémové nastavení vzniku spin-off firem na veřejných vysokých školách. Hostitelem konference bude Univerzita Karlova, spolupořadatelem je už tradičně spolek Transfera.cz.

28 listopadu 2018

Oceňování technologií pro vyjednávání s investorem 

Kurz „Oceňování technologií pro vyjednávání s investorem“ vedený dr. Jaromírem Zahrádkou ze společnosti i&i Prague se koná 28. 11. 2018 v budově TA ČR. Účast je pro členy Transfery cenově zvýhodněná.

16 května 2018

6. národní konference transferu technologií 

Další, v pořadí 6. národní konference transferu technologií se uskuteční 16. – 18. 5. 2018 v Plzni. Akci pořádá spolek Transfera.cz se Západočeskou univerzitou v Plzni. Transferová konference je zatím největší připravovanou aktivitou pod hlavičkou spolku pro letošní rok. Organizátoři už zveřejnili program a spustili web, na kterém je možné najít potřebné informace a zaregistrovat se na konferenci, předcházející Master Class i prohlídku technologických center.

11 dubna 2018

Užití průmyslových práv pro business development 

Kurz je zaměřen na efektivní používání průmyslových práv v oblasti business developmentu.

14 března 2018

Procesy technologického transferu a PoC projekty  

Kurz se zaměřuje na způsoby řízení Proof of Concept projektů (dále PoC) jako součásti transferu technologií. Jedná se o proces, při kterém jsou získána data, která je možné použít jako prodejní argumenty při licenčním či jiném obchodním vyjednávání nebo jako rozhodovací body pro zavádění nových výrobků do výrobkového portfolia.

 

15 února 2018

Analýza konkurenčního prostředí 

Kurz je zaměřen na analýzu konkurenčního prostřední, vztahů, trendů apod. Bez znalostí tohoto prostředí nelze navrhovat ani realizovat business strategii. Tato analýza je relevantní pro komerční subjekty, které mají zřejmou konkurenci, a pro nekomerční subjekty, které mají specifické oborové okolí.

2 února 2018

Členská schůze spolku Transfera.cz 

Představenstvo Transfera.cz srdečně zve všechny členy spolku na členskou chůzi, která se bude konat 2. 2. 2018 v sídle TA ČR v Praze. Oficiální jednání začíná od 13:00 hod., budeme ale rádi, když se dostavíte dříve na neformální networking.