Archiv akcí

3 února 2021

Představenstvo potvrdilo on-line verzi konání únorové členské schůze  

Ve středu 27. ledna proběhlo on-line zasedání představenstva spolku a kontrolní komise. Představenstvo mimo jiné řešilo organizaci a přípravu materiálů k členské schůzi, probíhající zápis spolku do rejstříku nebo přípravu zprávy o hospodaření spolku za rok 2020.

6 listopadu 2020

Transfera Technology Day 2020  

Do výzvy na sběr projektů k posouzení komerčního potenciálu a následné prezentace výstupů a vhodných doporučení v rámci související konferenci pořádané spolkem Transfera.cz a agenturou CzechInvest bylo přihlášeno celkem 33 projektů. Všechny projekty budou posouzeny hodnotiteli z odborného i komerčního pohledu. Jedenáct nejvhodnějších projektů pak bude představeno na prvním ročníku akce Transfera Technology Day 2020, která je plánována na 7. prosince 2020, a kterou bude moderovat Aleš Vlk.

6 listopadu 2020

8. NKT je přesunuta na jaro  

Národní transferová konference v hotelu Atlantis je kompletně nachystána, kvůli aktuální epidemiologické situaci covid-19 ale musí být přesunuta na jaro příštího roku. V roce 2021 se tak pravděpodobně uskuteční hned dvě národní konference transferu – jedna v Brně a druhá v Českých Budějovicích.

2 června 2020

8. národní konference transferu technologií 

Srdečně zveme všechny zájemce na 8. Národní konferenci transferu s podtitulem "Cesta od inovativní myšlenky k uplatnění v praxi očima odborníků z celého světa". Konference se uskuteční 2. - 4. 6. 2020 v Brně, hlavní program proběhne 3. - 4. 6. v hotelu Atlantis u Brněnské přehrady.

6 dubna 2020

8. národní konference transferu se přesouvá na podzim 

S ohledem na rizika spojená s šířením viru COVID-19 a opatření ČR i dalších světových států, jsme přistoupili k přesunu 8. Národní konference transferu z 2.-4. 6. 2020 na podzim 2020. Konání v původním termínu by bylo rizikové ze zdravotního hlediska i s ohledem na nemožnost účasti pro zahraniční řečníky z USA, Austrálie, Jihoafrické Republiky, Vietnamu, Velké Británie, Litvy, Polska a řady dalších řečníků z Česka.

23 ledna 2020

Členská schůze spolku Transfera.cz 

Představenstvo Transfera.cz srdečně zve všechny členy spolku na členskou chůzi, která se bude konat 7. února 2020 v 10:30 hodin v sídle Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Flemingovo náměstí 542/2, Praha 6.

Svou účast prosím závazně potvrďte do 3. února na adrese kancelar@transfera.cz.

Pozvánka vč. programu

 

15 května 2019

7. národní konference transferu 

Od 15. do 16. května 2019 se v Praze uskuteční 7. národní konference transferu s podtitulem Znalosti-Technologie-Spin-off. Jak již podtitul napovídá, bude konference zaměřena nejen na transfer technologií, ale také na transfer znalostí a systémové nastavení vzniku spin-off firem na veřejných vysokých školách. Hostitelem konference bude Univerzita Karlova, spolupořadatelem je už tradičně spolek Transfera.cz.

28 listopadu 2018

Oceňování technologií pro vyjednávání s investorem 

Kurz „Oceňování technologií pro vyjednávání s investorem“ vedený dr. Jaromírem Zahrádkou ze společnosti i&i Prague se koná 28. 11. 2018 v budově TA ČR. Účast je pro členy Transfery cenově zvýhodněná.

16 května 2018

6. národní konference transferu technologií 

Další, v pořadí 6. národní konference transferu technologií se uskuteční 16. – 18. 5. 2018 v Plzni. Akci pořádá spolek Transfera.cz se Západočeskou univerzitou v Plzni. Transferová konference je zatím největší připravovanou aktivitou pod hlavičkou spolku pro letošní rok. Organizátoři už zveřejnili program a spustili web, na kterém je možné najít potřebné informace a zaregistrovat se na konferenci, předcházející Master Class i prohlídku technologických center.

11 dubna 2018

Užití průmyslových práv pro business development 

Kurz je zaměřen na efektivní používání průmyslových práv v oblasti business developmentu.

14 března 2018

Procesy technologického transferu a PoC projekty  

Kurz se zaměřuje na způsoby řízení Proof of Concept projektů (dále PoC) jako součásti transferu technologií. Jedná se o proces, při kterém jsou získána data, která je možné použít jako prodejní argumenty při licenčním či jiném obchodním vyjednávání nebo jako rozhodovací body pro zavádění nových výrobků do výrobkového portfolia.

 

15 února 2018

Analýza konkurenčního prostředí 

Kurz je zaměřen na analýzu konkurenčního prostřední, vztahů, trendů apod. Bez znalostí tohoto prostředí nelze navrhovat ani realizovat business strategii. Tato analýza je relevantní pro komerční subjekty, které mají zřejmou konkurenci, a pro nekomerční subjekty, které mají specifické oborové okolí.

2 února 2018

Členská schůze spolku Transfera.cz 

Představenstvo Transfera.cz srdečně zve všechny členy spolku na členskou chůzi, která se bude konat 2. 2. 2018 v sídle TA ČR v Praze. Oficiální jednání začíná od 13:00 hod., budeme ale rádi, když se dostavíte dříve na neformální networking.