Akce

První ročník akce Transfera Technology Day se uskutečnil v roce 2020 a nabídl zástupcům byznysové sféry 10 projektů ke zhodnocení jejich stavu a připravenosti na potencionální spolupráci s investičními partnery. Ve finále akce zvítězila technologie CaviPlasma na čištění kapalin pomocí nízkoteplotního plazmatu, kterou vyvinulo Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Botanickým ústavem AV ČR. Díky akci na prezentované projekty zareagovalo hned několik investorů. 

 

Cíl akce

Akci Transfera Technology Day pořádá od roku 2020 spolek Transfera.cz za podpory agentury CzechInvest a dalších partnerů. Jejím cílem je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvoření vhodných podmínek pro vzájemnou spolupráci. Výzkumné organizace mohou díky akci nabídnout své práce investičním parnerům, kteří zhodnotí jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů. Businessová komunita naopak předá výzkumným organizacím cennou zpětnou vazbu a její požadavky na připravenost technologií. Výsledkem akce je prostor pro užší spolupráci, ze které mohou vzejít konkrétní nabídky.