Transfera Technology Day 2022

Odborná porota složená ze zástupců investorů i vědy posuzovala inovativnost 11 finálových nápadů, ale také jejich komerční potenciál. Které technologie nakonec o svých kvalitách přesvědčily nejvíce?
 
1. místo: Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo (Západočeská univerzita v Plzni)
2. místo: Biotechnologie výroby mléka bez chovu hospodářských zvířat (Masarykova univerzita)
3. místo: Agrohydrogel z obnovitelných surovin pro zvýšení retence vody v půdě (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Cena sympatie: FLAX – Emulze lněného oleje (CDV - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
 
Obecenstvo v sále pak vyhodnotilo jako nejlepší projekt Hlavokrční ortézu z Fakultní Nemocnice Hradec Králové.
 
Více si můžete přečíst v tiskové zprávě
 
Na všechny přihlášené technologie se můžete podrobně podívat v Databázi technologií nebo v Brožuře technologií.

 

Transfera Technology Day pořádá spolek Transfera.cz od roku 2020 za podpory agentury CzechInvest, nadačního fondu Neuron a dalších partnerů.

Cílem akce je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Výzkumné organizace mohou díky akci nabídnout své práce investičním partnerům, kteří zhodnotí jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů. Businessová komunita naopak předá výzkumným organizacím cennou zpětnou vazbu a její požadavky na připravenost technologií. 

 

Hodnotitelé finálových technologií byli:

Jakub Domitra (Busyman.cz), Jaroslav Řasa (NF Neuron), Jaromír Zahrádka (i&i Prague, s.r.o.), Petra Gordan (Impulse Ventures), Jiří Krechl (CzechInvest), Petr Kubečka (Transfera.cz), Eva Janouškovcová (Transfera.cz), Roman Molík (VUT v Brně)


Transfera Technology Day 2022

Lichtenštejnský palác ČT 1. 12. 2022, 10:00–15:15 hodin.  Moderátor: Aleš Vlk

   

9:30 – 10:00 Registrace


10:00 – 10:15 Úvodní slovo

  • Eva Janouškovcová (předsedkyně spolku Transfera.cz)
  • Petr Suchomel (UPOL) – vítěz TTDay 2021 – příklad dobré praxe
  • Monika Vondráková (NF Neuron)  

10:15 – 11:30 Blok I – prezentace 4 finálových projektů + diskuze

1 Inovativní technologie pro respirační terapii České vysoké učení technické v Praze
2 Přepravní eko palety z papírové lepenky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
3 Agrohydrogel z obnovitelných surovin pro zvýšení retence vody v půdě Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
4 Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo Západočeská univerzita v Plzni

 

11:30 – 11:45 Přestávka

 

11:45 – 13:00 Blok II – prezentace 4 finálových projektů + diskuze

5 Biotechnologie výroby mléka bez chovu hospodářských zvířat Masarykova univerzita
6 Látky rostlinného původu proti zubnímu kazu Univerzita Palackého v Olomouci
7 Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
8 FLAX - Emulze lněného oleje Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 

13:00 – 14:00 Oběd

 

14:00 – 15:15 Blok III – prezentace 3 finálových projektů + diskuze

9 Diagnostika onemocnění kapesním analyzátorem do 30 minut Masarykova univerzita
10 LabIR SpotWELD - bezkontaktní nedestruktivní kontrola bodových svarů Západočeská univerzita v Plzni
11 Hlavokrční ortéza Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

15:15 – 17:00 Networking

 

17:00 – Slavnostní vyhlášení výsledků vč. zpětné vazby ze strany odborné poroty

  • Helena Langšádlová (ministryně pro vědu, výzkum a inovace) – předávání ocenění
  • Eva Janouškovcová (předsedkyně spolku Transfera.cz)

 

17:45 – Závěrečné shrnutí akce a ukončení


Abecední seznam finálových technologií:

Agrohydrogel z obnovitelných surovin pro zvýšení retence vody v půdě

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Biotechnologie výroby mléka bez chovu hospodářských zvířat

Masarykova univerzita

Diagnostika onemocnění kapesním analyzátorem do 30 minut

Masarykova univerzita

FLAX - Emulze lněného oleje

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Hlavokrční ortéza

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Inovativní technologie pro respirační terapii

České vysoké učení technické
v Praze

LabIR SpotWELD - bezkontaktní nedestruktivní kontrola bodových svarů

Západočeská univerzita v Plzni

Látky rostlinného původu proti zubnímu kazu

Univerzita Palackého v Olomouci

Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo

Západočeská univerzita v Plzni

Přepravní eko palety z papírové lepenky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Všechny přihlášené projekty, které jsou součástí soutěže TT Day, najdete
v databázi prostřednictvím tohoto odkazu: https://portfolio.transfera.cz/cs/prehled-technologii/