Národní konference transferu

Tisková zpráva k 10. národní konferenci transferu technologií a znalostí 
 

Ředitelka spolku Transfera.cz RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Ředitelka spolku Transfera.cz RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

  
Jubilejní Národní konferenci transferu pořádala Univerzita Palackého v Olomouci

Olomouc (23. října 2023) Každoroční Národní konference transferu pořádaná pod záštitou spolku Transfera.cz se ve čtvrtek 19. října uskutečnila v Olomouci, v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (UP). Inspirativní obsah zajistily zástupkyně evropských univerzit, které se podělily o zkušenosti a příklady dobré transferové praxe.

„Jsme potěšeni, že se po šesti letech opět setkáváme v Olomouci a můžeme prostřednictvím letošní konference zase o něco posílit transferovou komunitu v České republice. Řečníci dnešní konference potvrdili, že činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí mají smysl a mohou výrazně přispět k inovacím a rozvoji ekonomiky,“ dodal Petr Kubečka, ředitel Vědeckotechnického parku UP.

Úvodní přednášku 10. Národní konference transferu zahájila Sara Matt z Universität Innsbruck. Sdílela zkušenosti se spin-off firmami v rámci Innsbrucké univerzity a posluchače ohromila pravidelně pořádaným networkingem k propagaci startupové scény tzv. Skinnovation, který v Innsbrucku probíhá jak jinak než na lyžařském svahu. Pomyslnou štafetu pak převzala Marie Louise Blankenstein z Vrije Universiteit Amsterdam, jejíž vstup se zaměřoval na tzv. inovační ekosystém přinášející nové možnosti spolupráce se soukromým sektorem, a Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir z University of Iceland následně představila fungující univerzitní infrastrukturu zajišťující efektivnější transfer technologií a lepší řízení univerzitních startupů. Dopolední blok přednášek byl zakončen praxí z českého prostředí. Kateřina Joselová, vedoucí oddělení vědecké diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR, seznámila hosty s agendou oddělení, jehož hlavním posláním je zvýšit šanci české vědy na úspěch v zahraničí.

Odpolední část konference nabídla panelovou diskuzi, která se věnovala způsobům a možnostem oceňování technologií pro účely komercializace a zakládání nových společností. Po zakončení přednáškové části se hosté přesunuli do nové univerzitní budovy Envelopa Hub, kde jim zástupci VTP UP představili Centrum inovací a transferu technologií UP.

“Letošní konference byla velmi specifická tím, že nabídla účastníkům cenný pohled na transfer znalostí a technologií a podporu podnikání v evropském rozměru díky hostům z univerzit sdružených v alianci Aurora. Díky obsahově velmi kvalitní a aktuální panelové diskuzi, kterou jsme pojali spíše jako kulatý stůl, jsme však nezapomněli ani na národní úroveň,” shrnul konferenci Petr Suchomel, vedoucí oddělení transferu znalostí a technologií VTP UP.

 

Kontaktní osoba:
Lucie Bačík Goryczková | PR a Event Manager
Vědeckotechnický park | Univerzita Palackého v Olomouci
E: lucie.bacikgoryczkova@upol.cz | M: 732 707 837

Tisková zpráva ve formátu .pdf ke stažení k dispozici na odkazu.


10. národní konference transferu technologií a znalostí
 

Zveme vás na jubilejní 10. národní konferenci transferu pořádanou pod záštitou spolku Transfera.cz. Putovní konferenci letos pořádá Univerzita Palackého v Olomouci a uskuteční se ve čtvrtek 19. 10. 2023. Nosným tématem jsou pro letošní rok zkušenosti a příklady dobré transferové praxe z evropských univerzit sdružených v konsorciu Aurora.
 

Nečekejte a registrujte se co nejdříve!
 

Termín: 19. 10. 2023
Místo: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci + Veteran Arena
Vložné: 2900 Kč bez DPH
Ukončení registrací: 15. 9. 2023

Všechny důležité informace naleznete na webu https://www.vtpup.cz/nkt
 

REGISTRACE
 


 
Program

 

 

09:00–09:30

Registrace

09:30–09:50

Úvod + organizační info

09:50–10:50

Sara Matt
Experiences with spin-offs and startups and their supporting and how to stimulate entrepreneurship.

10:50–11:10

Coffee break

11:10–12:10

Marie Louise Blankenstein
Innovation Eco-system: boosting cooperation with private companies.

12:10–12:40

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir
Establishing university innovation infrastructure for more effective technology transfer and better management of university startups.

12:40–13:00

Kateřina Joselová
Představení oddělení vědecké diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR.

13:00–14:00

Oběd

14:00–15:15

Panelová diskuze
Kritéria pro volbu formy a výše odměny za transfer znalostí a technologií v ČR.

15:15–15:30

Slavnostní zakončení přednáškové části
10. národní konference transferu

15:45–17:00

Prohlídka Envelopa Hub + "kafe a koláček"

17:00–19:00

Volný program

19:00–23:00

Společenský večer v muzeu historických vozidel Veteran Arena 

 

Přednášející