Transfera.CZ

je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

stanovy nabídka technologií

Aktuality

30 března 2023

Nová výzva TAČR na podporu komercializace výsledků vědy

Technologická agentura České republiky vyhlásila29. března 2023 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+. Žádosti se sbírají v období 30. března – 17. května 2023.

21 března 2023

Členská schůze Transfera.cz a nově zvolené představenstvo

Zástupci spolku se sešli 21. března v Kampusu Hybernská na členské schůzi, kde byly schvalovány zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022 a plán činností na rok 2023. Volilo se také nové představenstvo, které bude stát v čele spolku na další čtyřleté období.

15 března 2023

Věda do praxe: Inovativní ochrana betonu před mrazem a solí

Betonové konstrukce jsou dnes běžné téměř ve všech oborech stavitelství, kde plní různé funkce. V Centru dopravního výzkumu se výzkumní pracovníci dlouhodobě zabývají studiem aspektů, které mají dopad na životnost betonu. Zároveň hledají opatření k prodloužení materiálové a celkové životnosti betonových dopravních staveb. Proto zde vyvinuli produkt FLAX – emulzi lněného oleje, která ochraňuje beton a prodlužuje jeho životnost.

10 března 2023

Výuková aplikace z Olomouce slaví úspěchy

Moderní technologie a kreativní přístup stále rychleji pronikají do výuky na školách. Jedním z úspěšných příkladů je výuková aplikace Glitr, která vznikla v rámci výzkumných aktivit Univerzity Palackého v Olomouci za podpory TA ČR.