Transfera.CZ

je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

stanovy nabídka technologií

Aktuality

20 července 2021

Konference: Pathways into a Sustainable Future

Ve dnech 2. a 3. září 2021 proběhne v Národní technické knihovně v Praze konference Pathways into a Sustainable Future, která bude zaměřena na aktuální inovace v různých oblastech ekologických technologií a analýzy dat. Konference poskytne platformu pro výměnu zkušeností mezi výzkumnými pracovníky, podniky a tvůrci politik z České republiky, Saska a Bavorska. Registrace na konference je prodloužena do 31. července

Více informací naleznete zde.

 

13 července 2021

Proběhl 7. workshop center transferu technologií

<p>Ve dnech 1. a 2. července proběhl již <a href="https://7wctt.vtpup.cz/">7. workshop center transferu technologií</a>, tentokrát zaměřený na reálné případy komercializace výstupů Proof of concept (PoC). Zástupci více jak 12 pracovišť transferu technologií a znalostí diskutovali nad 11 případy reálných výstupů VaV a PoC (z UPOL, ZCU, MUNI a VŠB),  a jejich komercializací (od licence, přes vlastní prodej až po prodej IP). Vrcholem prvního dne byla přednáška Dr. Ing. Otakara Fojta, vědeckého atašé Britského velvyslanectví v Praze s tématem Budování spolupráce s britskými partnery v roc...
10 července 2021

Tajemnici spolku zastihnete na novém e-mailu

Tajemnice spolku Transfera.cz Jana Joklová Kaňová má nový e-mail. V případě potřeby se na ní od července můžete obrátit na joklova@ctt.muni.cz

7 července 2021

Letní škola WIPO

Spolek Transfera.cz má tu čest spolupořádat společně s Univerzitou Karlovou a Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze letní školu WIPO (WIPO Summer Schools on Intellectual Property). Tato významná vzdělávací akce se uskuteční ve dnech 6. - 17. 9. 2021 distanční formou, její příprava vrcholí a zájemci o účast se již nyní mohou těšit na podnětné informace v oblastech Emerging Technologies, Green Energy, Aerospace Technology, Logistics and Warehouse Technology a IP Trends, Mega Trends and Global IP Challenges With Emphasis On The Pandemic.