Transfera.CZ

je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

stanovy nabídka technologií

Aktuality

25 ledna 2024

Nominace do představenstva spolku Transfera.cz

V současné chvíli je otevřena nominace na člena do představenstva spolku Transfera.cz. Důvodem je skutečnost, že od 1. ledna 2024 Univerzitu Karlovu ve spolku již nezastupuje Hana Kosová.

Do představenstva může být nominován pouze oficiálně zmocněný reprezentant instituce pro zastupování ve spolku Transfera.cz. Nominovat lze jak kandidáty, kteří v představenstvu spolku již působili, tak kandidáty nové. Nominovat kandidáty může kdokoliv, nominaci může provést i sám kandidát. Nominační formulář naleznete zde.

23 prosince 2023

PF 2024

Spolek Transfera.cz přeje všem svým členů a příznivcům transferu technologií poklidné vánoční svátky a těšíme se na spolupráci v roce 2024.

28 listopadu 2023

Podpora vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií 2024+

„Podpora vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií 2024+", se uskuteční 11. 12. 2023 od 10:00 do 12:00 hod. v budově Business centra VŠB-TUO.

Přednášejícími jsou Filip Chlebiš (Technologická agentura ČR) a Jana Frantíková (Czechinvest).

Seminář je zaměřen na podporu v oblasti výzkumu, vývoje, inovací, transferu technologií a spolupráce univerzit a aplikační sféry 2024+, a to konkrétně témata:

  • Proof of Concept aktivity
  • podpora mladých výzkumníků
  • technologická inkubace
  • propagace technologií/VaV v zahraničí
  • služby TAČR a Czechinvestu