Aktuality

24 listopadu 2020

Transfera Technology Day 2020  

Spolek Transfera.cz ve spolupráci s agenturou CzechInvest pořádá dne 7. 12. 2020 od 9.00 do 14.00 hodin první Transfera Technology Day. Partnerem akce je Technologická agentura ČR.

23 listopadu 2020

Online seminář VŠB-TUO: Školní dílo a zaměstnanecké vynálezy 

<p>Seminář <a href="https://www.vsb.cz/cs/detail-novinky/?reportId=40965&linkBack=%2Fcs%2Fveda-a-vyzkum%2Foceneni%2Findex.html">Školní dílo a zaměstnanecké vynálezy</a> připravilo <a href="https://cpi.vsb.cz/cs/sluzby/transfer-technologii/">Centrum transferu technologií VŠB-TUO</a> ve spolupráci s <a href="http://advokatni-kancelar.jsk.cz/">JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.</a>  Akce je určena jak pro zástupce vědecko-výzkumných týmů, tak i pro zástupce inovativních odvětví a všem dalším, které by dané téma mohlo zajímat. Seminářem provede JUDr. Hana Císlerová, LL.M. a JUDr. Roman Kramařík, P...
6 listopadu 2020

Brzy najdete Transferu také na sociálních sítích 

Na základě nové komunikační strategie spolku zakládá Transfera.cz své profily na sociálních sítích. Jejich cílem bude zvýšit povědomí o Transfeře jako organizaci, prezentace projektů v databázi a získávání business partnerů. Jako členové budete moci označit profily spolku ve svých příspěvcích (a příspěvcích vaší organizace).
 
#science #research #technologytransfer #techtransfer #czechscience #transfera #czechtransfer

16 října 2020

Frank Bold Advokáti zvou na seminář o ochraně duševního vlastnictví 

<p>Na právní prostředky ochrany před zásahem do práv duševního vlastnictví se zaměří online seminář Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů, na kterém vystoupí Frank Bold Advokáti Lucie Smolka a Martin Kornel. <strong>Akce proběhne ve středu 21.října 2020 od 10 hodin.</strong></p> <p>Odborníci promluví o soukromoprávní a veřejnoprávní ochraně práv duševního vlastnictví, mimosoudní možnosti uplatnění ochrany, působnosti policie ČR a celních úřadů, trestněprávní ochraně, uplatnění práv duševního vlastnictví soudní cestou i ochraně proti nekalé soutěži.</p> <p>Pro účast n...
15 října 2020

Poptávka po zajištění vzdělávání pro společnost Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

<p>V rámci projektu „Vytvoření Centra transferu technologií v Centru dopravního výzkumu v.v.i.“ (reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000639) je poptáváno vzdělávání pro realizační tým o počtu 5 osob na níže uvedená témata. Časová náročnost jednotlivých vzdělávání je na vzájemné domluvě a to tak, aby vzdělávání bylo efektivní a přínosné. Z důvodu epidemiologických opatření upřednostňujeme on-line formu. Termín vzdělávání listopad 2020 – prosinec 2020. Finančně ohodnotíme jak samotné vzdělávání, tak přípravu. Návrh kompletní náplně u zvoleného/zvolených ...