Aktuality

21 únor 2018

PatentCentrum hledá kolegu na pozici Patent Research Specialist 

Patentová kancelář přijme absolventa nebo studenta VŠ technického zaměření na pozici Patent Research Specialist. Pracovní náplní je provádění rešerší v patentových databázích, prověřování patentové nezávadnosti nových výrobků a výsledků výzkumu a vývoje, vypracování rešeršních zpráv, vyhledávání informací o právním stavu a teritoriální a časové platnosti patentů a užitných vzorů, příprava dílčích podkladů pro přihlášky vynálezů a užitných vzorů a účast na jednání s klienty.

19 únor 2018

Transfera má za sebou první odborný seminář 

Kurz zaměřený na analýzu konkurenčního prostředí uspořádal jako první z pilotních odborných seminářů spolek Transfera.cz. Akce pod vedením lektora A. Milicii se minulý čtvrtek zúčastnilo 16 zájemců o tuto problematiku.

15 únor 2018

Seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné" v Německu 

Seminář na téma „Péče o seniory a dlouhodobě nemocné“ proběhl 7. února v německém Grainetu. Akci pořádala Jihočeská univerzita ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou. Seminář se konal v návaznosti úspěšnou akci z loňského listopadu.

7 únor 2018

Středisko společných činností Akademie věd hledá posilu 

Centrum transferu technologií Akademie věd ČR (CeTTAV) hledá kolegyni, či kolegu na pozici Specialista marketingových analýz, který se bude podílet na vytvoření systému pro přípravu výsledků vědy a výzkumu ke komercializaci.

2 únor 2018

Setkání k přeshraniční spolupráci v Bruselu  

Ve dnech 22. - 23. ledna se uskutečnilo setkání k přeshraniční spolupráci v Evropě regionů. Jednalo se o program pro zástupce politických aktérů, vysokých škol a zástupce spolků. Spolek Transfera.cz zastupovala Růžena Štemberková z Jihočeské univerzity.