Historie

Transfera.cz vznikla 11. listopadu 2014 transformací sdružení „Asociation of Knowledge Transfer Organizations and Professionals (AKTOP), jehož je ideovým nástupcem.

AKTOP fungoval od roku 2008 jako dobrovolné občanské sdružení osob a institucí zabývajících se vyhledáváním, ochranou a komercializaci nových výzkumných poznatků, transferu znalostí a využití nových poznatků pro inovační podnikání. Založení AKTOP završilo dlouhodobé úsilí Ing. Ivana Dobiáše, DrSc., FEng o vytvoření organizace spojující přední české univerzity, firmy, asociace a fyzické osoby, které mají zájem na zlepšování konkurenceschopnosti národní i evropské ekonomiky a na využití inovačního potenciálu nových výzkumných poznatků.

Ing. Dobiáš se stal prvním předsedou AKTOP a tuto funkci vykonával velmi odpovědně až do své předčasné smrti v roce 2010. Dalšími členy prvního Předsednictva AKTOP byli prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr.h.c., FEng,RNDr. Ivan Dvořák CSc PGCertKT(Open), doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. a doc.  dr. Ing. Vladimír Kebo, kancléřem byl zvolen Ing. Petr Holec, CSc.

Na základy položené Ing. I. Dobiášem a jeho kolegy navázala řada dalších aktivit a navazuje na ně i dnešní činnost spolku Transfera.cz.