Transfera Technology Day 2021

Záznam z akce můžete sledovat zde.

 

Harmonogram Transfera Technology Day 2021 

Harmonogram Transfera Technology Day 2021

19. 9. – ukončení sběru posudků

20. 9. – zveřejnění finalistů

27. 9. ve 14.00 hod – WS/pitch upp meeting pod vedením B. Šumové – k přípravě prezentací pro soutěžní den v přímém přenosu

21. 10. – soutěžní den, 9-15 hod., Praha – Národní technická knihovna, fyzicky i on-line. Moderuje  Aleš Vlk

Harmonogram soutěžního dne 21. 10. - finalisté

  • 9:00 – 9:15 – úvodní slovo
  • 9:15 – 10:15 – představení a zpětná vazba účastníků soutěže

1

Podložka pro snímání zatížení a polohy pacienta

České vysoké učení technické v Praze

2

Platforma „muF4NaS“: mikrofluidní platforma pro separaci a detekci neuroaktivních steroidů

Národní ústav duševního zdraví

3

Mikroemulze a gely pro čištění povrchů historických materiálů

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

4

Separátor plastů

Západočeská univerzita v Plzni

 

  • 10:15 – 10:30 – přestávka
  • 10:30 – 11:30 představení a zpětná vazba účastníků soutěže

5

Tablety pro čištění kontaminovaných vod

Univerzita Palackého v Olomouci

6

Zařízení pro monitorování pohybové aktivity plodu v průběhu druhé poloviny těhotenství

Univerzita Hradec Králové

7

Spectroll - Chytrý spektrofotometrický analyzátor

Vysoké učení technické v Brně

8

Plazmatem redukované grafen oxidové materiály

Masarykova univerzita

 

  • 11:30 – 11.45 – přestávka
  • 11:45 – 13:00 – představení a zpětná vazba účastníků soutěže

9

Stanovení přítomnosti bakterií v plodové vodě u pacientek s předčasným porodem s odtokem plodové vody

Fakultní nemocnice Hradec Králové

10

Nanopovlaky pro akustické aplikace

Vysoká škola báňská

11

Zařízení pro potahování drátů biodegradabilními polymery

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

12

Pulzující vysokorychlostní vodní paprsek

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

13

Aerační a oxygenační vložka do rybářských kádí

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

  • 13:00 – 14:00 – obědový raut
  • 14:00 – slavnostní vyhlášení vítěze, závěrečné shrnutí akce

 

Účast na akci je bezplatná. Zájemci akce TTDay_2021 účastnící se fyzicky v Praze, prosím registrujte se na mail: joklova@ctt.muni.cz.

 

Sběr projektů do Transfera Technology Day 2021 odstartován

Prostřednictvím databáze technologií spolku mohou členové přihlašovat technologie do druhého ročníku akce Transfera Technology Day, jejíž finále se uskuteční 21. 10. 2021 v Praze. Sběr projektů, které jsou v pokročilejší či konečné fázi Proof of Concept a směřují k uplatnění v praxi, probíhá do 14. 7. 2021. Výzva je určena pro všechny členy spolku, kteří mají zájem výsledky VaV reálně rozvíjet nebo je komerčně zhodnotit, či najít vhodného mentora pro spolupráci.