Základní info a služby

Národní platforma Transfera.cz hájí zájmy transferové komunity v České republice s cílem posilovat a rozvíjet činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí.

 

Prostřednictvím činnosti spolku a našich členů:

  • upevňujeme vzájemně přínosné vztahy akademické sféry a firem
  • podporujeme rozvoj inovací s cílem posílit konkurenceschopnost ČR
  • jsme partnerem relevantních orgánů veřejné správy
  • poskytujeme informace, expertní stanoviska a analýzy v oblasti transferu technologií a znalostí
  • navazujeme mezinárodní spolupráce s obdobnými zahraničními asociacemi
  • napomáháme šíření výsledků výzkumu a vývoje

Transfera.cz nabízí

 

  • konzultace a poradenství v oblasti transferu technologií a znalostí, duševního vlastnictví, Proof of Concept aktivitách, postupování výsledků směrem k aplikační sféře apod.
  • poradenství při plánování a realizaci vědecko-výzkumných projektů s důrazem na aplikační výstupy, uplatnění výsledků projektů v praxi, při případné ochraně VaV výstupů a obecně při spolupráci s aplikační sférou
  • rekrutování případných hodnotitelů projektů v předmětné oblasti
  • konzultace a poradenství v oblasti evropské a mezinárodní spolupráce (prostřednictvím naší networkingové sítě a mezinárodní sítě pracovišť transferu technologií)

Využijte expertní služby spolku Transfera.cz