Archiv akcí

3 února 2021

Představenstvo potvrdilo on-line verzi konání únorové členské schůze 

Ve středu 27. ledna proběhlo on-line zasedání představenstva spolku a kontrolní komise. Představenstvo mimo jiné řešilo organizaci a přípravu materiálů k členské schůzi, probíhající zápis spolku do rejstříku nebo přípravu zprávy o hospodaření spolku za rok 2020.


Členská schůze, na kterou jsou zváni všichni zájemci o informace z prostředí transferu, se uskuteční 10. února od 10.00 hod. on-line na tomto odkazu. Hlasování související s programem bude uskutečněno per rollam.