Transfera Technology Day 2020

V listopadu 2020 se na on-line bitevním poli utkala desítka projektů pocházející z různých výzkumných organizací zastupujících rozmanité vědní obory. Prvního ročníku akce Transfera Technology Day propojujícího českou vědu a business prostředí se účastnily vyskolé školy, ale i veřejné výzkumné instituce. Výzkumné organizace před porotou složenou z investorů a byznysmenů shromážděných v budově Ministerstva průmyslu a obchodu představily své projektové záměry v různých fázích vývoje.

Jako nejlepší z prezentovaných projektů z hlediska jeho komerčního potenciálu a připravenosti ke spolupráci bylo vyhlášeno zařízení CaviPlasma na čištění kapalin pomocí nízkoteplotního plazmatu, které vyvinulo Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Botanickým ústavem AV ČR. Vítězem se však nestala jen tato technologie, investoři díky akci nabídli spolupráci hned několika dalším projektům a všichni finalisté získali cenné zkušenosti, které jim v budoucnu pomohou lépe oslovit potencionální partnery z byznysového prostředí. Všechny projekty, které se kvalifikovaly do finále akce, také mohou při další propagaci využít označení Finalista Transfera Technology Day 2021.

 

Finálové projekty

 

Fyzika a technické projekty

 • Zařízení na čištění kapalin pomocí nízkoteplotního plazmatu (1.místo)
 • Direct Conversion of Methane to Methanol with improved efficiency (3.místo)
 • Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách

Blok Medicína a Chemie

 • Module for Real Time Microdialysis for Monitoring of Chemical and Biochemical Processes
 • Kompozity glukanových částic a léčiva připravené pomocí sprejového sušení
 • Způsob neinvazivního testování úspěšnosti in vitro fertilizačního procesu

Ekologie a Odpady

 • Zařízení k čištění odpadních vod (samonosná čistírna odpadních vod)
 • Inovativní reaktivní moření dřeva pomocí nanočástic kovů (2.místo)

VR, Aplikace a Smart

 • VR House - Virtual reality exposure therapy for Obsessive-Compulsive Disorder
 • HRV - telemetrický systém pro hodnocení patofyziologického stresu

     Předávání diplomu vítězi Transfera Technology Day 2020, autor: Ondřej Franek

 

 

Odborná porota

Přemysl Rubeš (Presto Ventures)

Branislav Gordan (Impulse Ventures)

Michal Zálešák (Lighthouse Ventures)

Filip Major, Ondřej Lipold, Jakub Domitra (Busyman)

Jaromír Zahrádka (i&i Prague)

 

On-line hodnocení

Eva Janouškovcová (Transfera.cz)

Petr Kubečka (Transfera.cz)

Jiří Krechl (CzechInvest)

Hana Chlebná (CzechInvest)

Barbora Šumová (i&i Prague)

 

Partneři akce

Loga partneři

tacr