Transfera Technology Day 2023


Vítězné projekty TTDay 2023


V úterý 21. listopadu se ve Vinařském domě Dominant v Rakvicích uskutečnil 4. ročník soutěže technologií Transfera technology Day.

Odborná porota složená ze zástupců investorů i vědy posuzovala inovativnost 12 finálových nápadů, ale také jejich komerční potenciál. Které technologie nakonec o svých kvalitách přesvědčily nejvíce?
 
1. místo: AC-tive ENF – inovativní jehly pro elektroakupunkturu (Univerzita Palackého v Olomouci)
2. místo: Luciferázový reportérový systém s extrémně stabilním bioluminiscenčním signálem(typu glow) (Masarykova univerzita)
3. místo: Plně elektromagnetický ventil (Západočeská univerzita v Plzni)
 
Více si můžete přečíst v tiskové zprávě
 
Na všechny přihlášené technologie se můžete podrobně podívat v Databázi technologií nebo v Brožuře technologií.

Transfera Technology Day pořádá spolek Transfera.cz od roku 2020 za podpory agentury CzechInvest, nadačního fondu Neuron a dalších partnerů.

Cílem akce je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Výzkumné organizace mohou díky akci nabídnout své práce investičním partnerům, kteří zhodnotí jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů. Businessová komunita naopak předá výzkumným organizacím cennou zpětnou vazbu a její požadavky na připravenost technologií. 

 

Hodnotitelé finálových technologií byli:

Petr Kubečka (Transfera.cz/UPOL), Zbyněk Růžička (TA ČR) , Jiří Krechl (CzechInvest), Eva Janouškovcová (Transfera.cz/MU), Jaromír Zahrádka (I&I Biotech Fund I SCSp), Jaroslav Řasa (NF Neuron), Miloš Dendis (Angels investor), Martin Jambura (Transfera.cz/ZČU) 


Přímý přenos z TTDay_2023

Nemůžete se TTDay 2023 zúčastnit osobně? 
Zajímají vás ale jednotlivé technologie a chtěli byste si jejich prezentaci poslechnout?

Připojte se k živému přímému přenosu z TTDay 2023!
Začínáme v 10 hodin a vysíláme celý den, až do konce programu v 18 hodin.
V případě technických potíží nás kontaktujte na kancelar@transfera.cz

Pokud by vám výše uvedený odkaz nefungoval, připojte se k nám přímo přes náš YouTube kanál na odkazu https://bit.ly/TTday23Stream


Prezentace na TTDay_2023

Připravujete prezentaci pro svůj projekt? Nejste si jistí, jak by měla nebo mohla vypadat?

Inspirujte se loňskými prezentujícími a podívejte se, jakým způsobem k tomu přistoupili a jaké prezentace jsme ve finále TTDay_2022 viděli na tomto videu


Program TTDay_2023

Vinařský dům Dominant, Rakvice
ÚT 21. 11. 2023, 10:00 – 18:00 hodin.  Moderátor: Aleš Vlk

   

9:30 – 10:00 Registrace


10:00 – 10:15 Slavnostní zahájení

  • Eva Janouškovcová (předsedkyně spolku Transfera.cz)
  • Kateřina Joselová (MZV - vedoucí oddělení vědecké diplomacie)
  • František Mach (vítěz TTDay_2022 - ZČU)  

10:15 – 11:30 Blok I – prezentace 4 finálových projektů + diskuze

1 Luciferázový reportérový systém s extrémně stabilním bioluminiscenčním signálem (typu glow) Masarykova univerzita
2 Způsob přípravy polymerního elektrolytu gelového typu pro lithium-sírovou baterii Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
3 Laserová spektroskopie jako payload pro vesmírné aplikace Vysoké učení technické v Brně
4 Výroba nanomateriálů pro vodíkové technologie Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

 

11:30 – 11:45 Přestávka

 

11:45 – 13:00 Blok II – prezentace 4 finálových projektů + diskuze

5 Helma s vícesměrovým systémem zavěšení a postup montáže helmy Západočeská univerzita v Plzni
6 Kontaktní flexibilní teplotní senzor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
7 Zařízení pro výrobu vodíku a uhlíkových produktů pomocí plazmatického rozkladu Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
8 Ac-tive ENF - inovativní jehly pro elektroakupunkturu Univerzita Palackého v Olomouci

 

13:00 – 14:00 Oběd

 

14:00 – 15:15 Blok III – prezentace 4 finálových projektů + diskuze

9 Nanotisk z nanočástic Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
10 Biologicky vstřebatelné Mg-Zn dráty a lanka Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
11 Detekce jednotlivých nanočásticových značek v biologických tkáních Masarykova univerzita
12 Plně elektromagnetický ventil Západočeská univerzita v Plzni

 

15:15 – 17:00 Networking

 

17:00 – Slavnostní vyhlášení výsledků vč. zpětné vazby ze strany odborné poroty

17:45 – Závěrečné shrnutí akce a ukončení

18:30 – 23:00 Navazující pracovní setkání transferové komunity v ČR

Výhled z Vinařského domu DominantProstory Vinařský dům Dominant

Postupující technologie na TTDay_2023


Do letošního ročníku Transfera Technology Day se přihlásilo celkem 28 technologií z 13 institucí.
Po zhodnocení odbornou porotou a hodnotiteli dále postupuje 12 technologií z 9 institucí.

Postupující technologie:

Název

Univerzita

Nanotisk z nanočástic

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Luciferázový reportérový systém s extrémně stabilním bioluminiscenčním signálem (typu glow)

Masarykova univerzita

Detekce jednotlivých nanočásticových značek v biologických tkáních

Masarykova univerzita

Způsob přípravy polymerního elektrolytu gelového typu pro lithium-sírovou baterii

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kontaktní flexibilní teplotní senzor

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Helma s vícesměrovým systémem zavěšení a postup montáže helmy

Západočeská univerzita v Plzni

Plně elektromagnetický ventil

Západočeská univerzita v Plzni

Ac-tive ENF - inovativní jehly pro elektroakupunkturu

Univerzita Palackého v Olomouci

Laserová spektroskopie jako payload pro vesmírné aplikace

Vysoké učení technické v Brně

Výroba nanomateriálů pro vodíkové technologie

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Zařízení pro výrobu vodíku a uhlíkových produktů pomocí plazmatického rozkladu

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Biologicky vstřebatelné Mg-Zn dráty a lanka

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.


Všem gratulujeme a tešíme se na setkání na TTDay 2023!

Ještě pořád se na TTDay můžete zaregistrovat na: bit.ly/registrace-ttday-2023


Transfera Technology Day 2023 sčítá přihlášky!


Letos hodnotíme celkem 28 technologií z 13 zapojených institucí.

Sledujte nás. Seznam postupujících zveřejníme již v pondělí 25. září.

Registrace na TTDay běží na: bit.ly/registrace-ttday-2023


Národní akce Transfera Technology Day již počtvrté propojí českou vědu s byznysovou komunitou. Tentokrát se přesouváme na jižní Moravu, kde strávíme příjemný čas ve Vinařském domě Dominant v Rakvicích v termínu 21. listopadu 2023. Soutěžní den se uskuteční v úterý 21. listopadu. Databáze spolku je nyní otevřena pro sběr soutěžních projektů.


Soutěžní projekty můžete nahrávat do databáze zde: https://portfolio.transfera.cz/cs/prehled-technologii/

Registrační formulář na akce najdete zde: bit.ly/registrace-ttday-2023
Ještě pořád se na TTDay můžete zaregistrovat na: bit.ly/registrace-ttday-2023


Tešíme se na setkání s Vámi 21. 11. v Rakvicích na jižní Moravě, na Transfera Technology Day 2023!

Zaregistrujte se a potvrďte svoji účast na bit.ly/registrace-ttday-2023

V případě jakýchkoliv otázek se na nás můžete obracet na kancelar@transfera.cz