Představenstvo

RNDr. Eva Janouškovcová , Ph.D., LL.M.

RNDr. Eva Janouškovcová , Ph.D., LL.M.

předsedkyně

Masarykova univerzita

Mgr. Martin Duda

Mgr. Martin Duda

místopředseda

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková , Ph.D., MPA.

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková , Ph.D., MPA.

místopředseda

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. Ing. Martin Fusek , CSc.

Prof. Ing. Martin Fusek , CSc.

člen představenstva

IOCB TECH s.r.o.

Dr. Ing. Petr Kubečka , MCI, RTTP.

Dr. Ing. Petr Kubečka , MCI, RTTP.

člen představenstva

Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. et Mgr. Hana Kosová , MPA.

Mgr. et Mgr. Hana Kosová , MPA.

člen představenstva

Univerzita Karlova