Aktuality

18 ledna 2017

První přeshraniční kancelář transferu technologií 

Jihočeská univerzita si může připsat jeden unikát. Jako první v Evropě bude mít ve spolupráci s Univerzitou Pasov přeshraniční kancelář transferu technologií.

30 listopadu 2016

TT Day 2016: Vstup do světa inovací! 

Centrum pro transfer technologií Masarykovi univerzity si Vás dovoluje pozvat na 4. den otevřených dveří  TT Day. Akce proběhne 30. listopadu 2016 od 15:00 do 19:00 v prostorách CTT na Komenského náměstí 2.

24 listopadu 2016

Aktuální projekty vysokých škol v oblasti výzkumu a inovace a jejich přínos Euroregionu 

přeshraniční odborná akce

10:00 – 14:00 hodin, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, aula Bobík, Branišovská 1645/31A, 370 05 České Budějovice

Bude představeno 6 přeshraničních velkých projektů, které byly podpořeny z programů přeshraniční spolupráce v česko-bavorsko-rakouském příhraničním území. Cílem je představit tyto projekty veřejnosti a v lepším případě navázat výměnou zkušeností mezi univerzitní výzkumnou oblastí a komunální sférou.

pozvánka v pdf