Aktuality

19 prosince 2017

Pozvánka: Bezpečnostní výzkum pro 21. století 

Zveme všechny zájemce na seminář „Bezpečnostní výzkum pro 21. století“, který se uskuteční 16. ledna 2018 na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Seminář je zaměřen jak na problematiku bezpečnostního výzkumu, tak i na obecné informace týkající se podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) mezi ČR a USA (např. prostřednictvím National Science Foundation, Projekt Bilat 4.0 a další). Cílem je seznámit účastníky se současným stavem a výzvami v dané oblasti z pohledu VaVaI, a dále pak s možnostmi spolupráce mezi akademickou sférou, vládou a průmyslem.

19 prosince 2017
4 prosince 2017

Patentové portfolio Masarykovy univerzity nyní online  

Všechny aktuálně platné patenty Masarykovy univerzity představilo tamní CTT už na konci října formou výstavy na akci TT Day. Jedenačtyřicet posterů, z nichž každý reprezentuje jednu patentově chráněnou technologii, tam mělo možnost vidět 250 účastníků. Nyní centrum postery přináší i v online podobě na webu.

4 prosince 2017

JIhočeská univerzita úspěšně licencovala užitný vzor 

Kancelář transferu technologií zaznamenala další úspěch v komercializaci svých výsledků vědy a výzkumu. Tentokráte se jedná o prodej licence na užitný vzor č. 26543 "Ovocná pomazánka, marmeláda nebo džem" ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity.  Jedná se o prodej licence v oboru potravinářství. Původce tohoto užitného vzoru je dlouholetý zkušený vědec, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., který má dlouholeté zkušenosti z komerční sféry.

27 listopadu 2017

Setkání s čínskou delegací v sídle TA ČR  

Technologická agentura ČR (TA ČR) hostila v pátek 24. listopadu R&D delegaci z čínské provincie Jiangsu, jedné z nejrozvinutějších oblastí v Číně. Na čínské straně byla delegace vedena Jiangsu Center of International Technology Transfer spadající pod Jiangsu Provincial Department of Science and Technology. S ním má TA ČR od roku 2015 podepsané memorandum.