Aktuality

4 října 2017

JCTT zve na seminář: Péče o seniory a dlouhodobě nemocné  

Kancelář transferu technologií JU zve na seminář „Péče o seniory a dlouhodobě nemocné – nové poznatky a zkušenosti”. Cílem akce je představení vybraných témat z hlediska výzkumu a vývoje, jejichž využití by mohlo být zajímavé pro firemní i státní sektor, zprostředkování nabídky služeb pro firmy a státní organizace a zjištění potřeb firem za účelem rozvoje aplikovaného výzkumu a zlepšení spolupráce mezi akademickou, aplikační a státní sférou.

21 září 2017

Mezi novými členy vedení TA ČR bude i reprezentant Transfery 

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace vybrala tři osobnosti, které mají po definitivním schválení vládou nahradit ty členy představenstva Technologické agentury ČR, jimž v říjnu skončí funkční období.

31 července 2017

Aktuální přehled členů spolku Transfera nyní i v angličtině 

V červnu vydaná příručka Transfera.cz, která přináší přehled pracovišť transferu tech­nologií v České republice sdružených v rámci spolku, se dočkala i anglického překladu. Po zhruba dvou měsících tak následuje aktualizované české vydání, které vyšlo u příležitosti 5. národní transferové konference v Olomouci.

28 července 2017

Pozvánka JCTT na Inovační setkání v Bechyni 

Univerzita Pasov s podporou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska Vás srdečně zve k česko-bavorské odborné akci na téma "Bezdotyková inspekce lesklých povrchů". Inovační setkání se koná v kooperaci s MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG dne 19. října 2017, od 14 do 18 hod. v prostorách MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o. v Bechyni.

30 června 2017

Odborníci z Jihočeské univerzity pomůžou se vznikem seniorského bydlení 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity začne spolupracovat na projektu třístupňového bydlení pro seniory v Třeboni. Záměr postavit komplex obytných budov se všemi potřebnými službami je velmi náročný, proto vedení třeboňské radnice oslovilo odborníky ze ZSF JU v Českých Budějovicích. Podpis smlouvy o spolupráci, která bude dlouhodobá, je naplánován na 13. července v 10 hodin na rektorátu Jihočeské univerzity. Poté začne pracovat multidisciplinární tým složený z akademických pracovníků této fakulty a zástupců města Třeboň.