Aktuality

24 listopadu 2016

Aktuální projekty vysokých škol v oblasti výzkumu a inovace a jejich přínos Euroregionu 

přeshraniční odborná akce

10:00 – 14:00 hodin, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, aula Bobík, Branišovská 1645/31A, 370 05 České Budějovice

Bude představeno 6 přeshraničních velkých projektů, které byly podpořeny z programů přeshraniční spolupráce v česko-bavorsko-rakouském příhraničním území. Cílem je představit tyto projekty veřejnosti a v lepším případě navázat výměnou zkušeností mezi univerzitní výzkumnou oblastí a komunální sférou.

pozvánka v pdf