Aktuality

17 dubna 2023

Blíží se EU: Knowledge valorization week 

Série online setkání EU: knowledge valoriazation week se uskuteční v termínu 25.–28. dubna. Jedná se o fórum pro výměnu zkušeností navázané na novou celoevropskou iniciativu pro zhodnocování znalostí. Cílem je efektivnější přeměna výsledků výzkumu a inovací. Na akci budou představeny inspirativní příklady uplatňování těchto hlavních zásad v praxi, objevování nových přístupů a vzájemné učení.

1 dubna 2023

Semináře ke komercializaci, licencím a autorskému právu v Ostravě 

Na VŠB-TUO se v průběhu dubna a května uskuteční tři zajímavé semináře pokrývající téma transferu technologií, komercializace duševního vlastnictví, autorského práva a problematiky Open Science. Všechny jsou otevřené veřejnosti (po předchozí registraci) a přístupné zdarma.

30 března 2023

Nová výzva TAČR na podporu komercializace výsledků vědy 

Technologická agentura České republiky vyhlásila 29. března 2023 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+. Žádosti se sbírají v období 30. března – 17. května 2023.

21 března 2023

Členská schůze Transfera.cz a nově zvolené představenstvo 

Členská schůze Transfera.cz a nově zvolené představenstvo

Zástupci spolku se sešli 21. března v Kampusu Hybernská na členské schůzi, kde byly schvalovány zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022 a plán činností na rok 2023. Volilo se také nové představenstvo, které bude stát v čele spolku na další čtyřleté období.

15 března 2023

Věda do praxe: Inovativní ochrana betonu před mrazem a solí 

Betonové konstrukce jsou dnes běžné téměř ve všech oborech stavitelství, kde plní různé funkce. V Centru dopravního výzkumu se výzkumní pracovníci dlouhodobě zabývají studiem aspektů, které mají dopad na životnost betonu. Zároveň hledají opatření k prodloužení materiálové a celkové životnosti betonových dopravních staveb. Proto zde vyvinuli produkt FLAX – emulzi lněného oleje, která ochraňuje beton a prodlužuje jeho životnost.