Aktuality

16 října 2020

Frank Bold Advokáti zvou na seminář o ochraně duševního vlastnictví 

<p>Na právní prostředky ochrany před zásahem do práv duševního vlastnictví se zaměří online seminář Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů, na kterém vystoupí Frank Bold Advokáti Lucie Smolka a Martin Kornel. <strong>Akce proběhne ve středu 21.října 2020 od 10 hodin.</strong></p> <p>Odborníci promluví o soukromoprávní a veřejnoprávní ochraně práv duševního vlastnictví, mimosoudní možnosti uplatnění ochrany, působnosti policie ČR a celních úřadů, trestněprávní ochraně, uplatnění práv duševního vlastnictví soudní cestou i ochraně proti nekalé soutěži.</p> <p>Pro účast n...
15 října 2020

Poptávka po zajištění vzdělávání pro společnost Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

<p>V rámci projektu „Vytvoření Centra transferu technologií v Centru dopravního výzkumu v.v.i.“ (reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000639) je poptáváno vzdělávání pro realizační tým o počtu 5 osob na níže uvedená témata. Časová náročnost jednotlivých vzdělávání je na vzájemné domluvě a to tak, aby vzdělávání bylo efektivní a přínosné. Z důvodu epidemiologických opatření upřednostňujeme on-line formu. Termín vzdělávání listopad 2020 – prosinec 2020. Finančně ohodnotíme jak samotné vzdělávání, tak přípravu. Návrh kompletní náplně u zvoleného/zvolených ...
5 října 2020

Poptávka po zajištění kurzu na téma „Ekonomické otázky mezisektorové spolupráce a patentové ochrany“ 

<p>V rámci projektu „Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251) poptává Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR  vyškolení celkem 20 osob v problematice ekonomické otázky mezisektorové spolupráce a patentové ochrany. Zajímá ho především oceňování duševního vlastnictví. Celková délka poptávaného školení je 6 hodin. Návrh konkrétní náplně školení prosím specifikujte ve svých nabídkách. Školení proběhne v budově Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 2155/3, Praha 8. V případě zhoršené epidemi...
1 října 2020

AIP ČR vyhlásila v letošním roce 25. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2020 

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku. V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice.