Aktuality

7 listopadu 2019

Novinky ze světa transferu přináší nový INTERFACE  

Právě vychází druhé letošní číslo časopisu INTERFACE, který vydává Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Jeho ambicí je být výkladní skříní aplikovaného výzkumu na MUNI a propagovat spolupráci s aplikační sférou odborné i laické veřejnosti.

7 listopadu 2019

Zveme na kurz „Modelové příklady licencování software“ 

Spolek Transfera.cz zve na další z odborných kurzů. Tentokrát účastníky čeká prezentace na téma autorská práva k softwaru a licenční smlouva, workshop na vyjednání podmínek licenční smlouvy a vyhodnocení dohodnutých podmínek a objasnění pojmů. Akce se koná 2. prosince 2019 v prostorách TA ČR v Praze.

25 října 2019

Představení nového dotačního programu „HORIZONT EVROPA“ 

BIC Brno a Technologické centrum AV ČR srdečně zvou na workshop HORIZONT EVROPA - Představení nového programu EU pro výzkum a inovace 2021 – 2027, který se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v Brně.

16 října 2019

Masarykova univerzita zve na TT Day 

Věděli jste, že Masarykova univerzita má vlastní firmu? Má, a dokonce několik. Jak fungují takzvané spin-off společnosti, co nabízejí a jak pomáhají přenášet univerzitní vědění do praxe? Odpovědi nabídne letošní TT Day. Každoroční setkání pracovníků a partnerů Centra pro transfer technologií MUNI tentokrát proběhne v prostorách Institutu biostatistiky a analýz, s.r.o. Těšit se můžete na odborné workshopy, ukázku služeb i neformální networking ve společnosti týmu CTT a IBA.

7 října 2019

Setkání s novými řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade 

Setkání s novými řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade proběhlo na začátku října na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Reprezentanti agentury přiblížili aktuální situaci v jednotlivých zahraničních regionech a možnosti potenciálního exportu produkce do těchto teritorií. Zástupci hostitelských organizací naproti tomu představili konkrétní aktivity umožňující firmám i veřejným výzkumným organizacím zapojit se do programů vědy, vývoje a inovací.