Aktuality

19 dubna 2021

Portál transferu AV ČR: 60 dní v akci 

Od spuštění Portálu transferu AV ČR a jeho hlavní části Databáze technologií a přístrojů uběhlo 60 dnů. Jaký je zájem ústavů Akademie o nový web, co se připravuje a kdy bude fungovat propojení s databází Transfera.cz? Na otázky odpovídá manažerka databáze Radka Šmídová z CETTAV.

18 dubna 2021

Výzva EIT cílí na podporu inovací ve vysokoškolském vzdělávání 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zahájil novou pilotní iniciativu na posílení inovační kapacity vysokých škol. Iniciativa HEI: Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání si klade za cíl uvolnit plný inovační potenciál vysokých škol zvýšením jejich podnikatelské a inovační kapacity a jejich integrací do celoevropského inovačního ekosystému. Pilotní výzva k předkládání návrhů vyzývá evropské instituce vysokoškolského vzdělávání, aby vypracovaly akční plány pro celou instituci, které zlepší jejich podnikatelskou a inovační kapacitu na všech institucionálních úrovních. Další podrobnosti naleznete zde.

16 dubna 2021

Poptávka po zajištění právních služeb v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a mezisektorové spolupráce 

V rámci projektu „Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj II“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014591) poptává Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. právní servis v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a mezisektorové spolupráce.

 

Bližší specifikace právních služeb:

Cílová skupina: pracoviště Centra transferu technologií

Rozsah: cca do 10 hodin měsíčně Místo: budova Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Forma spolupráce: distanční (emailová, telefonická komunikace) dle potřeby účast na jednáních

Termín: červen 2021 – květen 2022 (s možností prodloužení)

 

Další informace

14 dubna 2021

Převést výsledky základního výzkumu do praxe není vždycky jednoduché. Transfer technologií v rozhovoru představuje prof. Martin Fusek 

Převést výsledky základního výzkumu do praxe není vždycky jednoduché, proto se stále častěji začínají prosazovat společnosti, které se věnují transferu technologií. Co přesně transferové společnosti a kanceláře dělají a jak mohou vědcům pomoct vysvětluje prof. Martin Fusek v rozhovoru pro Český rozhlas. Záznam rozhovoru naleznete zde.

14 dubna 2021

„Raci na stráži“ postupují do finále inovační soutěže Parádní nápad 

Technologie zaměřená na kontrolu kvality vody za využití raků postoupila do finále soutěže Parádní nápad. Jedná se o soutěž inovativních technologií tentokrát zaměřených na projekty z oblasti Mobility, Ekologie, Elektrochemie, Elektrotechniky, Robotiky, Energetické & průmyslové technologie. Soutěž organizuje společnost PowerHub ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem.