Aktuality

12 února 2019

Cesty ke spolupráci s Masarykovou univerzitou otevře třetí ročník veletrhu 

Business Research Forum Masarykovy univerzity. Tak se jmenuje akce, která prezentuje aplikované výsledky vědy a výzkumu a formou veletrhu zájemce seznámí s pestrou paletou možností spolupráce s největší univerzitou na Moravě. Součástí programu jsou i prezentace vědeckých týmů a odborné diskusní sekce.

11 února 2019

Martin Duda: příjmy z licencí klesají, smluvní výzkum roste 

Víme, jak se vyvíjí objem smluvního výzkumu a příjmy z licencí na veřejných vysokých školách? Tuto otázku si klade místopředseda spolku Transfera.cz Martin Duda ve svém článku pro portál Vědavýzkum.cz. Při hledání odpovědí si vzal za vstupní data informace z výročních zpráv o hospodaření veřejných vysokých škol za období 2013-2017.

1 února 2019

UTB ve Zlíně obhájila akreditaci pro Obuvnickou zkušební laboratoř  

Centrum transferu technologií Univerzitního institutu Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně získalo 24. ledna Osvědčení o akreditaci pro Obuvnickou zkušební laboratoř. Akreditace, která umožní v laboratoři provádět zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností obuvnických materiálů a výrobků z usní, koženek, textilních materiálů, plastů a pryží, platí další tři roky.

31 ledna 2019

Transfera vykročila do dalšího období s osvědčeným představenstvem 

Členové spolku Transfera.cz se sešli 30. ledna 2019 na každoroční členské schůzi. Kromě schválení zprávy o činnosti, hospodaření a revizní zprávy byla schůze výjimečná: po první čtyřletém funkčním období na ní delegáti volili členy představenstva na další čtyři roky.

29 ledna 2019

Nastartujte své podnikání s CzechStarter 

Agentura CzechInvest vyhlašuje již V. výzvu projektu CzechStarter. Projekt nabízí českým start-upům využít až 1 000 000 Kč na úspěšný start podnikání. Během 7 měsíčního programu spolupracují se zkušenými mentory a renomovanými poradenskými firmami jako jsou Havel & Partners, JŠK a BDO. Ti nejlepší pak dostanou šanci zúčastnit se 2týdenního campu v Silicon Valley, kde načerpají zkušenosti a nahlédnou do podnikatelského ekosystému vyspělého trhu.