Aktuality

21 dubna 2021

Finále soutěže Parádní nápad 2021 

Výzkumná organizace PowerHUB a Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK zvou na finálové klání soutěže Parádní nápad 2021.

19 dubna 2021

Portál transferu AV ČR: 60 dní v akci 

Od spuštění Portálu transferu AV ČR a jeho hlavní části Databáze technologií a přístrojů uběhlo 60 dnů. Jaký je zájem ústavů Akademie o nový web, co se připravuje a kdy bude fungovat propojení s databází Transfera.cz? Na otázky odpovídá manažerka databáze Radka Šmídová z CETTAV.

18 dubna 2021

Výzva EIT cílí na podporu inovací ve vysokoškolském vzdělávání 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zahájil novou pilotní iniciativu na posílení inovační kapacity vysokých škol. Iniciativa HEI: Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání si klade za cíl uvolnit plný inovační potenciál vysokých škol zvýšením jejich podnikatelské a inovační kapacity a jejich integrací do celoevropského inovačního ekosystému. Pilotní výzva k předkládání návrhů vyzývá evropské instituce vysokoškolského vzdělávání, aby vypracovaly akční plány pro celou instituci, které zlepší jejich podnikatelskou a inovační kapacitu na všech institucionálních úrovních. Další podrobnosti naleznete zde.

16 dubna 2021

Poptávka po zajištění právních služeb v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a mezisektorové spolupráce 

V rámci projektu „Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj II“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014591) poptává Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. právní servis v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a mezisektorové spolupráce.

 

Bližší specifikace právních služeb:

Cílová skupina: pracoviště Centra transferu technologií

Rozsah: cca do 10 hodin měsíčně Místo: budova Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Forma spolupráce: distanční (emailová, telefonická komunikace) dle potřeby účast na jednáních

Termín: červen 2021 – květen 2022 (s možností prodloužení)

 

Další informace

14 dubna 2021

Převést výsledky základního výzkumu do praxe není vždycky jednoduché. Transfer technologií v rozhovoru představuje prof. Martin Fusek 

Převést výsledky základního výzkumu do praxe není vždycky jednoduché, proto se stále častěji začínají prosazovat společnosti, které se věnují transferu technologií. Co přesně transferové společnosti a kanceláře dělají a jak mohou vědcům pomoct vysvětluje prof. Martin Fusek v rozhovoru pro Český rozhlas. Záznam rozhovoru naleznete zde.