Aktuality

20 července 2021

Konference: Pathways into a Sustainable Future 

Ve dnech 2. a 3. září 2021 proběhne v Národní technické knihovně v Praze konference Pathways into a Sustainable Future, která bude zaměřena na aktuální inovace v různých oblastech ekologických technologií a analýzy dat. Konference poskytne platformu pro výměnu zkušeností mezi výzkumnými pracovníky, podniky a tvůrci politik z České republiky, Saska a Bavorska. Registrace na konference je prodloužena do 31. července

Více informací naleznete zde.

 

13 července 2021

Proběhl 7. workshop center transferu technologií 

<p>Ve dnech 1. a 2. července proběhl již <a href="https://7wctt.vtpup.cz/">7. workshop center transferu technologií</a>, tentokrát zaměřený na reálné případy komercializace výstupů Proof of concept (PoC). Zástupci více jak 12 pracovišť transferu technologií a znalostí diskutovali nad 11 případy reálných výstupů VaV a PoC (z UPOL, ZCU, MUNI a VŠB),  a jejich komercializací (od licence, přes vlastní prodej až po prodej IP). Vrcholem prvního dne byla přednáška Dr. Ing. Otakara Fojta, vědeckého atašé Britského velvyslanectví v Praze s tématem Budování spolupráce s britskými partnery v roc...
10 července 2021

Tajemnici spolku zastihnete na novém e-mailu 

Tajemnice spolku Transfera.cz Jana Joklová Kaňová má nový e-mail. V případě potřeby se na ní od července můžete obrátit na joklova@ctt.muni.cz

7 července 2021

Letní škola WIPO  

Spolek Transfera.cz má tu čest spolupořádat společně s Univerzitou Karlovou a Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze letní školu WIPO (WIPO Summer Schools on Intellectual Property). Tato významná vzdělávací akce se uskuteční ve dnech 6. - 17. 9. 2021 distanční formou, její příprava vrcholí a zájemci o účast se již nyní mohou těšit na podnětné informace v oblastech Emerging Technologies, Green Energy, Aerospace Technology, Logistics and Warehouse Technology a IP Trends, Mega Trends and Global IP Challenges With Emphasis On The Pandemic.

28 června 2021

Sběr projektů do Transfera Technology Day 2021 odstartován 

Prostřednictvím databáze technologií spolku mohou členové přihlašovat technologie do druhého ročníku akce Transfera Technology Day, jejíž finále se uskuteční 21. 10. 2021 v Praze. Sběr projektů, které jsou v pokročilejší či konečné fázi Proof of Concept a směřují k uplatnění v praxi, probíhá do 14. 7. 2021. Výzva je určena pro všechny členy spolku, kteří mají zájem výsledky VaV reálně rozvíjet nebo je komerčně zhodnotit, či najít vhodného mentora pro spolupráci.