Aktuality

21 července 2020

Kurzy a semináře CPPT 

<p>Transferová kancelář Univerzity Karlovy CPPT nabízí vzdělávací kurzy a semináře, které je možné využít v rámci výzvy č. 02_18_054 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II). Proškolit se je možné v těchto oblastech:</p> <p>• Transfer poznatků a technologií - Praktický semestrální online kurz Management of Science and Innovation je zaměřený na oblast managementu vědy, projektového managementu a problematiku transferu technologií. (K dispozici na podzim 2020.)</p> <p>• Autorské právo - Seminář/webinář zaměřený na autorské právo v kontextu transferu poznatků vedený odborníkem na otáz...
17 července 2020

Nový člen spolku 

Od poloviny roku 2020 je novým členem spolku Transfera.cz Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

14 července 2020

Konference NL/DE/CZ 

<p>15. září 2020 se v prostorách Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze uskuteční konference na téma inovací a transferu za účasti zástupců z Nizozemska, Německa a České republiky. Nosným tématem budou inovace především z oblastí life science a bio/med/tech, spin off firmy a inspirativní finanční nástroje z veřejných i soukromých zdrojů cílené na podporu tohoto ekosystému. Dopoledne bude věnováno zajímavým přednáškám a panelové diskusi, v odpolední sekci budou poté formou paralelních workshopů podrobně rozebrány praktické případové studie a bude i dos...
9 července 2020

Workshopové setkání pracovních skupin a dalších členů Transfery v Olomouci se vydařilo 

Téměř padesát účastníků v rámci pracovního, a následně také společensky laděného setkání přilákala pozvánka na seznámení s činností pracovních skupin Transfery, které pořádali kolegové z Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci. Po téměř půlroční odmlce se tak mnozí vydali nejen potkat se s kolegy z jiných pracovišť, ale dozvědět se také novinky a aktuální dění jak v oboru, tak s různými přesahy. Následovalo pozvání pořadatelů na 13. narozeniny VTP UP a představení závěrů z akce.

2 července 2020

Informační služba ASTP 

Společnost ASTP spustila svou novou webovou informační službu. Registrovaný člen bude zásoben informacemi a novinkami ze světa transferu technologií ASTP.