Aktuality

13 prosince 2021

Zahájení činnosti pracovní skupiny Transfery pro transfer znalostí společensko-humanitních věd 

<p>V rámci platformy Transfera.cz vzniká nová pracovní skupina, jejímž účelem je posílit transfer znalostí a inovace ve společenských, humanitních a uměleckých vědách. Pracovní skupina, která je vedena Marcelem Krausem z Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, zahájila svou činnost v listopadu 2021.<br />Cílem pracovní skupiny je zaměřit hlouběji pozornost transferu technologií a znalostí směrem k společensko-humanitním a uměleckým oborům, koncentrovat potřeby těchto oborů vůči státní správě a předkládat jednotná stanoviska pro oblast vědy, výzkumu a inovací, p...
8 prosince 2021

Společenské vědy, zviditelnit přínos nestačí 

Nová pracovní skupina Transfera.cz zaměřená na transfer znalostí a inovace ve společenských, humanitních a uměleckých vědách se koncem listopadu sešla na svém prvním zasedání. Mezi hlavní úkoly skupiny patří především zviditelnění přínosu těchto vědních oborů pro inovace včetně zdůraznění jejich pozitivního ekonomického a společenského dopadu. Pracovní skupinu vede Marcel Kraus z Centra pro přenos poznatků a technologií UK (dříve TA ČR, program ÉTA).  Jednání se zúčastnili i zástupci Akademie věd ČR a jejího Centra transferu technologií AV ČR.

2 prosince 2021

Prosincové zasedání a termín členské schůze 

Poslední zasedání členů spolku v tomto roce proběhne on-line 8. prosince od 10.00 hod. K řešení bude mj. úprava spolkových stanov, výše členského příspěvku na příští období a další otázky členství. Každoroční členská schůze spolku je pak plánována na 3. února 2022 od 9.00 hod., její forma bude upřesněna.

1 prosince 2021

On-line semináře z dílny CTT VŠB-TUO 

Centrum transferu technologií VŠB-TUO ve spolupráci s JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. připravilo semináře, na které jsou všichni zájemci srdečně zváni.

 

Artificial Intelligence a zpracování (ne)osobních údajů

12. 2021 od 9:30 do 11:00 hod.

registrace

 

Artificial Intelligence a odpovědnost

18. 1. 2022 od 9:30 do 11:00 hod.

registrace

29 listopadu 2021

Podpora start-upů a spin-offů ze zdrojů Národního plánu obnovy 

12. listopadu 2021 byly zástupcům Transfery (M. Duda, M. Fusek, E. Janouškovcová) prezentovány plány MPO, konkrétně NM P. Očkem, ŘO D. Všetečkou a J. Kleslou, ve věci podpory start-upů a spin-offů ze zdrojů NPO (Národního plánu obnovy). Prezentace je přílohou této zprávy. Zástupci Transfery se se zástupci MPO dohodli na vyšší míře komunikace a zapojení v souvislosti s rozpracováváním vybraných nástrojů, zejména pak v souvislosti s Pilotním univerzitním spin-off fondem technologického transferu.  

Více informací