Aktuality

28 května 2020

Soutěž o Cenu Průmyslu 4.0. 

Soutěž popularizuje český průmysl a profiluje ho jako inovativní a inspirativní. Firmy příklady vybraných projektů budou motivovat ke sledování trendů a zavádění moderních technologií, prvků Průmyslu 4.0.

21 května 2020

Předmět "Ochrana duševního vlastnictví" proběhl na JU i v letním semestru 2019/2020 

KTT garantuje předmět "Ochrana duševního vlastnictví", v letošním letním semestru navštěvovalo 6 studentů, kteří úspěšně završili toto studium.

20 května 2020

Jarní kolo přihlášek pro inovativní řešení Challenge Fund Partnerství vyhlášeno 

Jarní kolo přihlášek pro inovativní řešení v rámci iniciativy Challenge Fund Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN bylo právě vyhlášeno.

19 května 2020

Typy spin off společností zakládaných akademickým sektorem 

Co se rozumí spin-off společností? Jaké specifické charakteristiky mají takzvané akademické spin-offy? A jak je to s majetkovou účastí výzkumné organizace? Jaké mají jednotlivé typy spin-off společností výhody a úskalí? Těmito a dalšími otázkami se zabývá článek Mateje Klimana zveřejněný na vedavyzkum.cz.

11 května 2020

Přihlaste se do soutěže Inovace roku 2020 

<p>Asociace inovačního podnikání České republiky, z.s. vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku. Soutěže se může zúčastnit subjekt se sídlem v České republice, který přihlásí svůj nový nebo významně zdokonalený produkt (výrobek, technologický postup nebo službu) zavedený na trh v posledních třech letech. Přihlášený produkt musí být v době podávání přihlášky průkazně úspěšně využíván (výrobek je uveden na trh, technologický postup je zaveden v praxi, služba je poskytována). Konzultovat komplexnost připravené přihlášky je možné do 16. ř...