Aktuality

4 května 2023

Pravidelné představování členů spolku

Spolek Transfera.cz má aktuálně tři desítky členů. Na pravidelných zasedáních nás nyní čeká stručné představování všech členů spolku.


Každou druhou středu v měsíci se potkáváme na zasedání členů spolku Transfera.cz. Od 10. 5. se na každém zasedání představí pět členů spolku, každý dostane prostor na prezentaci v délce 3 minut. Pořadí prezentací je stanoveno podle abecedy, spolky se tedy představí dle následného harmonogramu:

 

10. 5. 2023

1

Biologické centrum AV ČR, v.v.i

2

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

3

Česká zemědělská univerzita v Praze

4

České vysoké učení technické v Praze

5

DERS Group s.r.o.

 

14. 6. 2023

6

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

7

Harber IP s.r.o.

8

i&i Prague, s.r.o.

9

IOCB TECH s.r.o.

10

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

13. 9. 2023

11

Masarykova Univerzita v Brně

12

Mendelova univerzita v Brně

13

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. / MBÚ AV ČR

14

Národní ústav duševního zdraví

15

Ostravská univerzita

 

11. 10. 2023

16

PowerHUB z.ú.

17

Prague Advanced Technology and Research Innovation Center, a.s.

18

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

19

Technická univerzita v Liberci

20

Technologické inovační centrum s.r.o.

 

8. 11. 2023

21

Univerzita Karlova v Praze

22

Univerzita Palackého v Olomouci – Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor

23

Univerzita Pardubice

24

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Centrum transferu technologií

25

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 

 

13. 12. 2023

26

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

27

VÚTS Liberec, a.s.

28

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

29

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

30

Vysoké učení technické v Brně

 

10. 1. 2024

31

Výzkumný ústav potravinářský Praha v.v.i.

32

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

33

Západočeská univerzita v Plzni

 

Seznam všech členů a přidělených časů na prezentaci naleznete také v tomto dokumentu.