Aktuality

7 listopadu 2019

Novinky ze světa transferu přináší nový INTERFACE

Právě vychází druhé letošní číslo časopisu INTERFACE, který vydává Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Jeho ambicí je být výkladní skříní aplikovaného výzkumu na MUNI a propagovat spolupráci s aplikační sférou odborné i laické veřejnosti.


Hlavním tématem podzimního vydání jsou spin-off společnosti, které pomáhají přenášet univerzitní vědění do praxe. Tento model komercializace vědeckých výsledků je státem čím dál víc „chtěný“, přesto jsou české univerzity v zakládání spin-off s majetkovým podílem poměrně zdrženlivé. Jaké jsou limity tohoto typu podnikání a jaké benefity naopak statut spin-off přináší? Přečtěte si příběhy spin-off MUNI.

Dále si můžete přečíst například článek o licenci na vývoj sloučenin pro boj s rakovinou, kterou MUNI uzavřela s britskou biotechnologickou firmou Artios Pharma, či o expanzi ochranné známky „Tested in Antarctica“ do zahraničí. V rozhovoru s profesorem Petrem Dvořákem, který po osm let řídil jako prorektor na Masarykově univerzitě oblast vědy a doktorského studia, se dočtete, co si myslí o nepřátelích kvalitní vědy a proč podle něj musí být věda mezinárodní.

Prohlédnout časopis