Aktuality

1 února 2019

UTB ve Zlíně obhájila akreditaci pro Obuvnickou zkušební laboratoř

Centrum transferu technologií Univerzitního institutu Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně získalo 24. ledna Osvědčení o akreditaci pro Obuvnickou zkušební laboratoř. Akreditace, která umožní v laboratoři provádět zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností obuvnických materiálů a výrobků z usní, koženek, textilních materiálů, plastů a pryží, platí další tři roky.


Více informací o činnosti transferového centra naleznete zde.