Aktuality

1 února 2019

UTB ve Zlíně obhájila akreditaci pro Obuvnickou zkušební laboratoř  

Centrum transferu technologií Univerzitního institutu Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně získalo 24. ledna Osvědčení o akreditaci pro Obuvnickou zkušební laboratoř. Akreditace, která umožní v laboratoři provádět zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností obuvnických materiálů a výrobků z usní, koženek, textilních materiálů, plastů a pryží, platí další tři roky.

31 ledna 2019

Transfera vykročila do dalšího období s osvědčeným představenstvem 

Členové spolku Transfera.cz se sešli 30. ledna 2019 na každoroční členské schůzi. Kromě schválení zprávy o činnosti, hospodaření a revizní zprávy byla schůze výjimečná: po první čtyřletém funkčním období na ní delegáti volili členy představenstva na další čtyři roky.

29 ledna 2019

Nastartujte své podnikání s CzechStarter 

Agentura CzechInvest vyhlašuje již V. výzvu projektu CzechStarter. Projekt nabízí českým start-upům využít až 1 000 000 Kč na úspěšný start podnikání. Během 7 měsíčního programu spolupracují se zkušenými mentory a renomovanými poradenskými firmami jako jsou Havel & Partners, JŠK a BDO. Ti nejlepší pak dostanou šanci zúčastnit se 2týdenního campu v Silicon Valley, kde načerpají zkušenosti a nahlédnou do podnikatelského ekosystému vyspělého trhu.

21 ledna 2019

Prague-Weizmann School on Drug Discovery 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Weizmann Institute of Science zvou na letní školu na téma "Advances in Drug Discovery 2019." Akce se koná 2. - 6. 9. 2019 v Praze, podrobnosti naleznete na webu praguesummerschool.cz.

15 ledna 2019

Workshop Alevia: Zakládání spin-off společností  

Společnost Alevia pořádá ve spolupráci se svými partnery ve dnech 24. a 25. dubna 2019 v Pardubicích dvoudenní workshop zaměřený na problematiku zakládání spin-off společností.