Aktuality

8 září 2020

Poptávka po zajištění kurzu na téma „Ekonomické otázky mezisektorové spolupráce a patentové ochrany“ 

<p>V rámci projektu „Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251) poptává Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR <u>vyškolení celkem 20 osob v problematice ekonomické otázky mezisektorové spolupráce a patentové ochrany</u>. Zajímová oblast je především oceňování duševního vlastnictví. Celková délka poptávaného školení je 6 hodin. <u>Návrh konkrétní náplně školení prosím specifikujte ve svých nabídkách.</u> Školení proběhne v budově Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 2155/3, Praha 8. V přípa...
1 září 2020

Transfera.cz a Národní klastrová asociace podepsaly memorandum o spolupráci 

<p>Jedním z cílů dohody mezi těmito subjekty je prohloubení vzájemného sdílení nabídek a poptávek po spolupráci. K tomu poslouží databáze projektů, kterou spolek Transfera vede. Doatabáze projektů se postupně stává centrálním sběrným místem pro poptávku dostupných technologií, inovací a expertíz poskytovaných vědeckovýzkumnými organizacemi. Memorandum potvrdilo také vzájemnou propagaci subjektů nebo zapojení do mezinárodních konsorcií a projektů.</p> <p> </p> <p>Národní klastrová asociace je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinované...
4 srpna 2020

MAPAVIN 

Aplikace MAPAVIN je první databází v ČR, která umožní výzkumným týmům ve Vaší organizaci  informovat podnikatelské subjekty o aktuálních možnostech spolupráce. Vstup do databáze je zdarma. 

29 července 2020

Business Guidebook: How to Succeed in the Czech Republic - Edition 2019 

Primárním cílem Business Guidebooku je představit Českou republiku jako místo v Evropě, které poskytuje ideální kombinaci dobré návratnosti investic, přiměřených nákladů, skvělého lidského kapitálu a přívětivého pracovního prostředí, a které má potenciál růst i v době velkých změn a výzev. Publikace je výjimečná jak rozsahem témat, tak detailním zpracováním.