Aktuality

2 března 2022

Přihlaste se na Proof of Concept konferenci Masarykovy univerzity. Uskuteční se 26. 4. 2022 v Brně 

Zajímají vás best practicies vědců, kteří posunují své poznatky do praxe? Přijďte na konferenci, kde se řešitelé z Masarykovy univerzity podělí o své zkušenosti s Proof of Concept projekty – jak tyto projekty ovlivnily jejich další vědecké směřování, jak byly využity přidělené prostředky nebo co se s dosaženými poznatky následně stalo.

3 února 2022

Uskutečnila se členská schůze spolku Transfera.cz 

Členská schůze se v letošním roce uskutečnila 3. února online. Předsedkyně v rámci ní shrnula činnosti a úspěchy loňského roku. Vystoupili také vedoucí jednotlivých pracovních skupin. Následovala zpráva o hospodaření za loňský rok, revizní zpráva a rozpočet s plánem aktivit pro rok 2022.

16 prosince 2021

Spolupráce Transfery.cz a slovenského transferu technologií i formálně 

<p>Spolek Transfera.cz a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) se rozhodli podpisem Memoranda o spolupráci deklarovat oficiálně vůli k vzájemné spolupráci v oblasti podpory a budování povědomí o nezbytnosti ochrany duševního vlastnictví a přenosu poznatků a technologií. Především půjde o vzájemnou výměnu zkušeností a znalostí v oblasti TT a ochrany duševního vlastnictví, vzájemnou účast na souvisejících akcích, vzájemnou propagaci na národní i mezinárodní úrovni nebo např. o možnost propojování v oblasti vědeckovýzkumných spoluprací. Spolupráce bu...
13 prosince 2021

Zahájení činnosti pracovní skupiny Transfery pro transfer znalostí společensko-humanitních věd 

<p>V rámci platformy Transfera.cz vzniká nová pracovní skupina, jejímž účelem je posílit transfer znalostí a inovace ve společenských, humanitních a uměleckých vědách. Pracovní skupina, která je vedena Marcelem Krausem z Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, zahájila svou činnost v listopadu 2021.<br />Cílem pracovní skupiny je zaměřit hlouběji pozornost transferu technologií a znalostí směrem k společensko-humanitním a uměleckým oborům, koncentrovat potřeby těchto oborů vůči státní správě a předkládat jednotná stanoviska pro oblast vědy, výzkumu a inovací, p...
8 prosince 2021

Společenské vědy, zviditelnit přínos nestačí 

Nová pracovní skupina Transfera.cz zaměřená na transfer znalostí a inovace ve společenských, humanitních a uměleckých vědách se koncem listopadu sešla na svém prvním zasedání. Mezi hlavní úkoly skupiny patří především zviditelnění přínosu těchto vědních oborů pro inovace včetně zdůraznění jejich pozitivního ekonomického a společenského dopadu. Pracovní skupinu vede Marcel Kraus z Centra pro přenos poznatků a technologií UK (dříve TA ČR, program ÉTA).  Jednání se zúčastnili i zástupci Akademie věd ČR a jejího Centra transferu technologií AV ČR.