Aktuality

28 července 2020

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského poptává workshopy v oblasti DV a TT 

V rámci projektu "Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014591) poptává Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.  zajištění 4 jednodenních workshopů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií v průběhu 3 let. V rámci každého workshopu bude vyškoleno 15 zaměstnanců našeho ústavu. Všechny workshopy proběhnou v budově ÚFCH JH, Dolejškova 2155/3, Praha 8. 

Své cnové nabídky s bližší specifikací náplně jednotlivých workshopů zasílejte nejpozději do 26.8.2020 na zuzana.musilova@jh-inst.cas.cz.

 

Informace k poptávce

27 července 2020

Nabídka zářijových školení ASTP 

Náhradou akcí plánovaných do Zagrebu jsou školení, která proběhnou v září a říjnu tohoto roku.

21 července 2020

Kurzy a semináře CPPT 

<p>Transferová kancelář Univerzity Karlovy CPPT nabízí vzdělávací kurzy a semináře, které je možné využít v rámci výzvy č. 02_18_054 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II). Proškolit se je možné v těchto oblastech:</p> <p>• Transfer poznatků a technologií - Praktický semestrální online kurz Management of Science and Innovation je zaměřený na oblast managementu vědy, projektového managementu a problematiku transferu technologií. (K dispozici na podzim 2020.)</p> <p>• Autorské právo - Seminář/webinář zaměřený na autorské právo v kontextu transferu poznatků vedený odborníkem na otáz...
17 července 2020

Nový člen spolku 

Od poloviny roku 2020 je novým členem spolku Transfera.cz Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.