Aktuality

5 října 2020

Poptávka po zajištění kurzu na téma „Ekonomické otázky mezisektorové spolupráce a patentové ochrany“ 

<p>V rámci projektu „Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251) poptává Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR  vyškolení celkem 20 osob v problematice ekonomické otázky mezisektorové spolupráce a patentové ochrany. Zajímá ho především oceňování duševního vlastnictví. Celková délka poptávaného školení je 6 hodin. Návrh konkrétní náplně školení prosím specifikujte ve svých nabídkách. Školení proběhne v budově Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 2155/3, Praha 8. V případě zhoršené epidemi...
1 října 2020

AIP ČR vyhlásila v letošním roce 25. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2020 

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku. V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice.

16 září 2020

Collaborations for the Future: Konference podpořila prostředí inovací Česka, Nizozemska a Německa 

Konkrétní příběhy akademických spin-off firem z ČR, Německa a Nizozemska byly hlavním tématem setkání konference „From Science into Practice: Sharing Czech, Dutch and German Experience in Healthcare and Life Sciences“, která proběhla 15. 9. v Černínském paláci v Praze. Šlo o první událost z připravované série Collaborations for the Future, která má ambici řešením konkrétních dílčích témat přispět ke zlepšení prostředí a výměně zkušeností a kontaktů pro akademické inovace v ČR.

11 září 2020

From Science into Practice: registrace pro online účast stále běží 

Výzkumné a inovační ekosystémy se v různých zemích liší podle jejich tradic, zavedených pravidel, správních rámců atd. Existuje však velká zásoba praktických zkušeností a osvědčených postupů, které lze využít a sdílet ve prospěch všech.