Aktuality

4 srpna 2020

MAPAVIN 

Aplikace MAPAVIN je první databází v ČR, která umožní výzkumným týmům ve Vaší organizaci  informovat podnikatelské subjekty o aktuálních možnostech spolupráce. Vstup do databáze je zdarma. 

29 července 2020

Business Guidebook: How to Succeed in the Czech Republic - Edition 2019 

Primárním cílem Business Guidebooku je představit Českou republiku jako místo v Evropě, které poskytuje ideální kombinaci dobré návratnosti investic, přiměřených nákladů, skvělého lidského kapitálu a přívětivého pracovního prostředí, a které má potenciál růst i v době velkých změn a výzev. Publikace je výjimečná jak rozsahem témat, tak detailním zpracováním.

28 července 2020

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského poptává workshopy v oblasti DV a TT 

V rámci projektu "Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014591) poptává Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.  zajištění 4 jednodenních workshopů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií v průběhu 3 let. V rámci každého workshopu bude vyškoleno 15 zaměstnanců našeho ústavu. Všechny workshopy proběhnou v budově ÚFCH JH, Dolejškova 2155/3, Praha 8. 

Své cnové nabídky s bližší specifikací náplně jednotlivých workshopů zasílejte nejpozději do 26.8.2020 na zuzana.musilova@jh-inst.cas.cz.

 

Informace k poptávce

27 července 2020

Nabídka zářijových školení ASTP 

Náhradou akcí plánovaných do Zagrebu jsou školení, která proběhnou v září a říjnu tohoto roku.