Aktuality

5 června 2023

Věda do praxe: Rollkontejner pro kurýrní služby

Kurýrní služby, v současnosti velmi rozšířená forma doručování zásilek, využívají pro rozvoz kusových zásilek standardní lehká silniční nákladní vozidla. Zásilky jsou většinou v nákladovém prostoru ručně ukládány na podlahu a řazeny dle doručovací trasy, což zvyšuje časovou náročnost. Efektivnější ukládání pomůže řešit rollkontejner – technologie z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


Originální a užitečné

Ruční ukládání zásilek volně v úložném prostoru vede k vyšším časovým nárokům při nakládce kurýrních vozidel, omezené kapacitě, poškození zásilek během přepravy, a také ke zvyšování časové náročnosti vydávání zásilek konečným příjemcům.

Uvedený problém spolehlivě řeší technický prostředek (speciálně upravený rollkontejner), ve kterém jsou zásilky přehledně uspořádány na rozměrově variabilních policích s definovanými pozicemi, na nichž jsou bezpečně zajištěny. Takové uložení umožňuje pracovníkovi kurýrní služby rychlou nakládku uceleného objemu všech zásilek pro rozvozovou trasu a snadnou orientaci v těchto zásilkách v místě vykládky.

To ve svém důsledku přináší zvýšení objemu přepravených zásilek, snížení časových nároků na rozvozové linky. Rovněž riziko poškození zásilek během přepravy a ložných operací se snižuje.

Rollkontejner je speciálně upraven tak, aby vyhovoval standardním rozměrům nákladového prostoru dodávkových vozidel a bylo jej možné velmi rychle fixovat v nákladovém prostoru pro zajištění bezpečné přepravy. Nakládka probíhá ruční manipulací přes naváděcí rampu, není tedy nutné pro nakládku používat jakékoli jiné manipulační prostředky.

Třikrát pro

Speciálně vyvinutý technický prostředek, rollkontejner, je rozměrově uzpůsobený tak, aby odpovídal parametrům běžně používaných kurýrních vozidel. Boční a zadní stěna je opatřena speciálním systémem odlehčených bariér, aby celková hmotnost rollkontejneru byla co nejnižší. Obě boční strany jsou pak na čelních sloupcích vybaveny inovativním systémem pro rychlé a bezpečné ukotvení rollkontejneru na ložné ploše vozidla.

Hlavní výhodou jsou nízké pořizovací náklady technického řešení, navýšení ložné kapacity rozvozových vozidel, významné snížení časových nároků na ložné operace, ergonomický, bezpečný, ekonomický a velmi rychlý systém kotvení rollkontejnerů na ložné ploše vozidla, zvýšení bezpečnosti přeprav zásilek (ochrana před poškozením) a nízká provozní hmotnost.

Rollkontejner3D 1

Wanted – hledá se obchodní partner

Řešení je určeno pro logistické operátory, kteří poskytují na trhu služby v oblasti přeprav kusových zásilek a používají standardní rozvozová silniční nákladní vozidla.

Jaké má hlavní autor této inovativní technologie Radek Toušek zkušenosti s transferováním vědeckých výsledků do praxe? „Přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe vnímám v oboru logistiky nikoli jako nadstavbu, ale jako nutnost, jelikož teprve implementací inovací se naplno prokáže jejich potenciál pro podnikovou praxi, ať už ve smyslu úspory logistických nákladů či zvyšování kvality logistických služeb. Tímto způsobem lze efektivně podporovat zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků ve velmi proměnlivém prostředí evropských i světových trhů a nepřímo tak působit i na stabilizaci zaměstnanosti a rozvoj podnikání v našem regionu.“

 

Text vyšel jako součást seriálu Věda do praxe na portálu VědaVýzkum.czDalší informace o technologii naleznete v naší databázi Transfera.cz.