Aktuality

10 ledna 2023

Spuštěny nominace do představenstva spolku

Od pondělí 9. 1. 2023 je možnénominovat kandidáty do představenstva spolku na další čtyřleté období. Nominační formulář naleznete zde.


Nominován může být pouze oficiálně zmocněný reprezentant instituce pro zastupování ve spolku Transfera.cz. Nominovat lze jak kandidáty, kteří v představenstvu spolku už působili, tak kandidáty nové. Nominovat kandidáty může kdokoliv (i sám nominovaný).

Součástí nominací je jméno a příjmení nominovaného, instituce, za níž je nominován, stručné uvedení důvodu nominace a pak také informace, že nominovaný se svou nominací souhlasí. Nominace je možné podávat do konce ledna 2023.

V dalším kole nominovaní představí své vize a zapojení spolku Transfera.cz do budoucí činnosti, a to v rámci členské schůze, která se uskuteční 21. 3. 2023 v Praze (místo bude upřesněno). Následně proběhne volba maximálně sedmičlenného představenstva, které si poté zvolí předsedu/předsedkyni.