Aktuality

16 prosince 2021

Spolupráce Transfery.cz a slovenského transferu technologií i formálně

Spolek Transfera.cz a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) se rozhodli podpisem Memoranda o spolupráci deklarovat oficiálně vůli k vzájemné spolupráci v oblasti podpory a budování povědomí o nezbytnosti ochrany duševního vlastnictví a přenosu poznatků a technologií. Především půjde o vzájemnou výměnu zkušeností a znalostí v oblasti TT a ochrany duševního vlastnictví, vzájemnou účast na souvisejících akcích, vzájemnou propagaci na národní i mezinárodní úrovni nebo např. o možnost propojování v oblasti vědeckovýzkumných spoluprací. Spolupráce bude zastřešena pracovníky Odboru transferu technológií CVTI SR. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci nemohl podpis memoranda proběhnout v rámci osobního setkání, CVTI SR je nicméně přizváno na první akci spolku Transfera.cz, která takové setkání umožní.
 
CVTI SR je národním informačním centrem pro vědu, techniku, inovace a vzdělávání a vědeckou knihovnou Slovenské republiky. Koordinuje činnost a zajišťuje provoz interdisciplinárních výzkumně-vývojových center a národních infrastruktur pro výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání. Jde o přímo řízenou organizaci Ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu SR.