Aktuality

8 prosince 2021

Společenské vědy, zviditelnit přínos nestačí

Nová pracovní skupina Transfera.cz zaměřená na transfer znalostí a inovace ve společenských, humanitních a uměleckých vědách se koncem listopadu sešla na svém prvním zasedání. Mezi hlavní úkoly skupiny patří především zviditelnění přínosu těchto vědních oborů pro inovace včetně zdůraznění jejich pozitivního ekonomického a společenského dopadu. Pracovní skupinu vede Marcel Kraus z Centra pro přenos poznatků a technologií UK (dříve TA ČR, program ÉTA).  Jednání se zúčastnili i zástupci Akademie věd ČR a jejího Centra transferu technologií AV ČR.


„K založení pracovní skupiny jsme přistoupili proto, že hlas české inovační komunity společenských, humanitních a uměleckých věd je roztříštěný a postrádá organizovanou základnu, která by zviditelňovala jejich přínos a prosazovala její zájmy. Vidíme rovněž velkou rezervu v chápání inovačního přínosu těchto oborů ze strany zástupců státní správy především při koncepci veřejných politik i při rozhodování o jejich financování,“ řekl předseda Marcel Kraus. 

Centrum transferu technologií AV ČR oblast společenských věd dlouhodobě sleduje a na činnosti nové pracovní skupiny se aktivně podílí. Již dnes nabízí v Databázi, hlavní části Portálu transferu AV ČR, například produktové listy z Orientálního ústavu, Ústavu dějin umění nebo Ústavu pro českou literaturu. 

Aktivně se CeTTAV věnuje této vědní oblasti i v rámci evropské transferářské organizace ASTP Proton. Pravidelně se účastní mezinárodní výměny zkušeností, kde se mj. řeší témata impaktu, metrik a aplikovatelnosti vědeckých výsledků ve společenských, humanitních a uměleckých vědách.

„Na transferu ve společenských vědách není vždy nutné vydělat, ale lze jím hodně ušetřit. Akceptace výsledků vědecké práce často změní pohled příjemce na řešený problém natolik, že začne dělat věci jinak, efektivněji, úsporněji,“ zaznělo v diskuzi na prvním setkání nové pracovní skupiny od doc. RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc., člena Akademické rady AV ČR.