Aktuality

28 května 2020

Soutěž o Cenu Průmyslu 4.0.

Soutěž popularizuje český průmysl a profiluje ho jako inovativní a inspirativní. Firmy příklady vybraných projektů budou motivovat ke sledování trendů a zavádění moderních technologií, prvků Průmyslu 4.0.


Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje soutěž o Cenu Průmyslu 4.0 oceňující firmy, které s pomocí technologií a přístupů Průmyslu 4.0 získávají konkurenční výhody a stávají se inspirací ve svých oborech. Takové firmy také svým příkladem pomáhají vytvářet prostředí pro širší zavádění prvků Průmyslu 4.0 do českého průmyslu.


Do soutěže se může přihlásit firma/živnostník se zajímavým inovativním projektem spojeným s celkovou digitální transformací firmy, nebo nasazováním jednotlivých prvků Průmyslu 4.0 v různých oblastech fungování firmy, například výrobní a technologické, logistiky, energetiky, vztahů se zákazníky, lidských zdrojů nebo výzkumu a vývoje. Podmínkou je uskutečnění projektu v letech 2019, nebo 2020. Firmy mohou přihlašovat projekty z různých oblastí, například výrobní a technologické, logistiky, energetiky, vztahů se zákazníky, lidských zdrojů nebo výzkumu a vývoje.

Uzávěrka přihlášek do soutěže pro rok 2020 je 14. června 2020.

Více informaci o soutěži najdete ZDE