Aktuality

7 října 2019

Setkání s novými řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade

Setkání s novými řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade proběhlo na začátku října na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Reprezentanti agentury přiblížili aktuální situaci v jednotlivých zahraničních regionech a možnosti potenciálního exportu produkce do těchto teritorií. Zástupci hostitelských organizací naproti tomu představili konkrétní aktivity umožňující firmám i veřejným výzkumným organizacím zapojit se do programů vědy, vývoje a inovací.


Agentura CzechTrade na setkání představila aktuální nabídku služeb a aktivit, které poskytuje. Následně byla možná individuální konzultace s jednotlivými řediteli zahraničních kanceláří a zástupci hostitelských organizací. Zájem ze strany CzechTrady resp. jednotlivých států převládá v oborech potravinářství, stavebnictví, letectví, smart technologie, sklo, zdravotní péče, farmacie, kosmetika, ochrana životního prostředí, green buildings, vodohospodářství, elektromobilita, hromadná doprava (silniční i kolejová – včetně zabezpečovací techniky), strojírenství a energetika, těžba (ropa, plyn, ale i nerosty a uhlí), nanotechnologie, lázeňství, obranný a bezpečnostní průmysl, obnovitelné zdroje. „Konkrétně pro naši univerzitu vidíme těžiště v oborech zemědělství, ochrana vody, rybníkářství, kosmetický průmysl a péče o seniory,“ uvedla za KTT Jihočeské univerzity dr. Růžena Štemberková.