Aktuality

15 února 2018

Seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné" v Německu

Seminář na téma „Péče o seniory a dlouhodobě nemocné“ proběhl 7. února v německém Grainetu. Akci pořádala Jihočeská univerzita ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou. Seminář se konal v návaznosti úspěšnou akci z loňského listopadu.


V rámci semináře byl přítomným účastníkům, ze strany vedoucí Kanceláře transferu technologií, představen samotný projekt, a dále pak prezentovány novinky z oblasti vědy a výzkumu ze strany odborníků Zdravotně sociální fakulty.

Řešena byla následující témata:

  • Systém sociální péče o seniory v ČR – přednášející Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.
  • Dobrovolníci jako součást komplexní péče o seniory v nemocnicích – přednášející PhDr. Lenka Motlová
  • Prevence civilizačních chorob u stárnoucí populace – přednášející Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Na semináři byl přítomný i předseda Technologické agentury ČR, dr. Petr Očko, a také zástupkyně z Městského úřadu Prachatice, paní Hana Rabenhauptová, která uvedla praktické zkušenosti na příkladu města Prachatice. Během celé akce byla k dispozici velmi zajímavá výstava „Smyslová aktivizace seniorů“.

Účast na semináři byla hojná, přítomni byli zejména ředitelé domovů důchodců, center pro zdravotně postižené či zástupci úřadů.