Aktuality

6 září 2022

Sběr projektů do Transfera Technology Day

Blíží se termín ukončení sběru technologií pro TT Day. Prostřednictvím databáze technologií spolku mohou členové přihlašovat technologie, které jsou v pokročilejší či konečné fázi Proof of Concept a směřují k uplatnění v praxi. Přihlášky budou ukončeny 9. 9. 2022.