Aktuality

18 ledna 2017

První přeshraniční kancelář transferu technologií

Jihočeská univerzita si může připsat jeden unikát. Jako první v Evropě bude mít ve spolupráci s Univerzitou Pasov přeshraniční kancelář transferu technologií.


Kancelář transferu technologií JU funguje na univerzitě od roku 2012. Jejím posláním je pomoci překlenout propast mezi vědeckými laboratořemi a komerční sférou. Od loňského září je KTT zapojena do unikátního projektu, který propojí přeshraniční kanceláře transferu technologií mezi dvěma univerzitami - Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou Pasov, jejíž kancelář transferu technologií je ještě o rok mladší než ta naše. Bavorská univerzita byla vybrána proto, že s ní Jihočeská univerzita úzce spolupracuje a navíc se ve vědecké oblasti obě instituce dobře doplňují. Kanceláře budou kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s univerzitami v oblasti výzkumu a vývoje. Ať už v českém nebo bavorském regionu. Díky projektu se uskuteční řada seminářů a konferencí, které místním komerčním subjektům představí, v čem jim mohou obě univerzity prospěšné.     

Nápad vedoucí KTT Růženy Štemberkové na propojení přeshraničních kanceláří transferu technologií je první svého druhu v Evropě. Výsledný projekt „Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska“, který obě instituce podaly loni na jaře v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020 v rámci prvního kola vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. „Žadatelů bylo mnoho a to, že se nám podařilo projít sítem hned v prvním kole, vnímám jako velký úspěch,“ říká Štemberková. Podpora ve výši 613 871 EUR bude rozdělena mezi obě instituce. Jihočeská univerzita jako „Leadpartner“ má nárok na přibližně 290 000 EUR. Předpokládané ukončení projektu je plánováno na srpen 2019.

Kancelář transferu technologií má dobře nakročeno i v prodeji licencí do zahraničí. Navázala spolupráci se zástupcem Izraele, který dříve působil jako dlouholetý velvyslanec Izraele v zahraničí a poradce premiéra. Výsledkem by měla být spolupráce mezi akademickou sférou a vybranými izraelskými firmami. Zájem byl především o výzkumná pracoviště Fakulty rybářství a ochrany vod. „Firma má zájem o výsledky z oboru rybářství, zejména o unikátní technologii produkce kaviáru a o technologii chovu ryb se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin“, potvrzuje Růžena Štemberková. Dvě izraelské firmy se také zajímají o bezlepkové směsi, kterými se zbývají vědci ze Zemědělské fakulty. Izrael, kterému se také přezdívá „start up nation“, je v oblasti transferu technologií světovou špičkou.