Aktuality

12 února 2021

Průzkum ASTP

ASTP zahájilo každoroční evropský průzkum aktivit a výstupů v oblasti transferu znalostí.


Pro vytvoření reprezentativního přehledu je nutné shromáždit data z co nejvíce evropských transferových pracovišť. V loňském roce se do průzkumu zapojilo přes 500 transferových pracovišť z 27 zemí. Údaje týkající se rozpočtového roku 2019 lze zasílat on-line do 9. března pomocí tohoto odkazu.