Aktuality

16 listopadu 2022

Program 9. národní konference transferu

Hlavní společenská událost letošního roku na poli transferu technologií – v pořadí 9. národní konference transferu technologií a znalostí – se blíží a jako pořadatelé nyní již můžeme nabídnout přesnější program. Rádi vás přivítáme v Praze v Lichtenštejnském paláci ve dnech 1. a 2. prosince.


Národní konference transferu technologií a znalostí navazuje na TT Day 2022. Obě akce se uskuteční 1–2. 12. v Lichtenštejnském paláci (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1).

 

Na konferenci je nutné se předem registrovat.

 

9. národní konference transferu technologií a znalostí

Lichtenštejnský palác ČT 1. 12. 2022, 18–22 hodin | PÁ 2. 12. 2022, 9–15 hodin

 

Program 1. 12. 2022

18:00–18:30 Slavnostní zahájení 9. národní konference transferu technologií a znalostí za účasti ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové

18:30–21:30 Společenské setkání

 

Program 2. 12. 2022

9:00–9:30 Úvod
Moderuje: Jan Lukačevič 

  • Helena Langšádlová (ministryně pro vědu, výzkum a inovace)
  • Josef Kratochvíl (předseda Úřadu průmyslového vlastnictví)
  • Petr Očko (náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace, pověřený vedením agentury CzechInvest)
  • Eva Janouškovcová (ředitelka CTT MU, předsedkyně spolku Transfera.cz)

 

9:30–10:30 Hlavní panel: Zkušenosti s transferem z vědeckého i firemního prostředí

  • Barbara Paldus (vědkyně a podnikatelka působící v USA, ambasadorka NF Neuron pro vědecký transfer)

10:30–11:00 Přestávka

11:00–12:15 Panelová diskuse I Aktuální otázky nakládání a praktického využití duševního vlastnictví z akademického prostředí v evropském kontextu ENG

Zkušenosti a příklady ve sladění komercializace a ochrany duševního vlastnictví, aktuální vývoj v oblasti duševního vlastnictví v Evropě, trendy evropského právního prostoru v oblasti komercializace výstupů VaV, knowledge valorisation: evropský kontext a očekávané postupy.

   Moderuje: Kateřina Hartvichová

   Panelisté: Hana Kosová, Christoph Köller, Josef Kratochvíl

12:15–12:30 Přestávka

12:30–13:45 Panelová diskuse II Aktuální dění v oblasti transferu technologií na národní úrovni

Jak je dnes nahlíženo na transfer technologií a znalostí, co se povedlo a co je stále ještě bariérou, motivace aktérů a zájem o spolupráci akademické a aplikační sféry včetně transferu technologií, optimální cesty financování transferu a souvisejících aktivit, legislativní prostředí, trendy, směřování, společné zájmy a cíle, zviditelnění transferu a jeho propagace.

   Moderuje: Jan Lukačevič

   Panelisté: Ingrid Beránková Ambruzová, Martin Fusek, Petr Očko

13:45–14:30 Oběd

14:30–14:45 Závěry a zakončení konference

 

15:00–15:30 Mimořádná členská schůze spolku Transfera.cz


Řečníci na konferenci

 

Barbora Paldus

Vizionářka, vědkyně, podnikatelka a výkonná ředitelka Barbara Paldus studovala na Stanfordské univerzitě, kterou absolvovala s doktorátem v elektrotechnice. Má více než 20 let zkušeností s rozvíjením lokálních i mezinárodních trhů v oblastech biologického zpracování, personalizované medicíny, buněčné terapie, biotechnologických kosmetických produktů a analytických technologických nástrojů. V minulosti založila a stála v čele společností Picarro a Finesse Solutions, v současnosti se věnuje své společnosti Codex Labs a venture kapitálovému fondu Sekhmet Ventures. Dosud získala 41 patentů.

 

Helena Langšádlová


Od prosince 2021 ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR. V lednu 2022 jmenována předsedkyní Rady pro výzkum vývoj a inovace. Pevné místo v její agendě zaujalo i nastavení lepšího prostředí pro transfer technologií a znalostí a pro komercializaci výsledků výzkumu.

 

Petr Očko


Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace. V letech 2016–2018 předseda Technologické agentury ČR, kde napomáhal rozvinout podporu aplikovaného výzkumu v klíčových oblastech. V současné době pověřen i řízením agentury CzechInvest.

 

Martin Fusek


Výkonný ředitel společnosti IOCB Tech s.r.o., která zajišťuje proces transferu technologií pro Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Řadu let se zabýval základním výzkumem, v roce 1995 přešel do komerční sféry. Patří mezi klíčové hybatele transferu technologií v ČR.

 

Eva Janouškovcová


Ředitelka Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Působí v dozorčích radách spin-off společností MU, zasedá v odborných radách a grémiích. Věnuje se strategii a vzdělávání v oblasti transferu technologií. Od roku 2015 předsedkyní národní platformy Transfera.cz.

 

Christoph Köller


Spoluzakladatel společnosti Görgen & Köller GmbH, která podporuje inovace a vznik start-upů. Expert na přenos znalostí a inovace z oblasti společensko-vědních a uměleckých oborů, je členem několika profesních uskupení, např. ASTP, AUTM, ISPIM či TransferAllianz (DE).

 

Kateřina Hartvichová


Patentový zástupce, evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory, spoluautorka komentáře k českému patentovému zákonu. Členka mnoha profesních uskupení a lektorka. Působí ve společnosti Harber IP a zastupuje ČR v Komoře evropských patentových zástupců.

 

Josef Kratochvíl

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví a předseda správní rady Evropské patentové organizace. Jeden z autorů myšlenky založit Visegrádský patentový institut, po jeho vzniku opakovaně předsedou jeho správní rady. Přednáší v ČR i v zahraničí, je publikačně činný.

 

Hana Kosová


Ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, je členkou dozorčí rady CUIP s.r.o. a Rady Kampusu Hybernská. Zasedá v představenstvu odborné asociace Transfera.cz a je členkou boardu mezinárodní transferové asociace ASTP.

 

Ingrid Beránková Ambruzová


Patentový zástupce, evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory, specialistka transferu technologií. Členka mnoha profesních organizací, přednáší o právní problematice průmyslového vlastnictví a komercializaci technologií. Působí ve společnosti Harber IP.

 

Jan Lukačevič


Pracuje na Pražském inovačním institutu, kde má na starosti rozvoj a inovace v oblasti kosmických aktivit. Je členem poradního sboru Generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga. Věnuje se popularizaci vědy, podílí se na činnosti Nadačního fondu Neuron.