Aktuality

19 prosince 2017

Pozvánka: Bezpečnostní výzkum pro 21. století

Zveme všechny zájemce na seminář „Bezpečnostní výzkum pro 21. století“, který se uskuteční 16. ledna 2018 na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Seminář je zaměřen jak na problematiku bezpečnostního výzkumu, tak i na obecné informace týkající se podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) mezi ČR a USA (např. prostřednictvím National Science Foundation, Projekt Bilat 4.0 a další). Cílem je seznámit účastníky se současným stavem a výzvami v dané oblasti z pohledu VaVaI, a dále pak s možnostmi spolupráce mezi akademickou sférou, vládou a průmyslem.


Na akci vystoupí například:

  • Luděk Moravec, MSc (Econ) - „Science and Technology Attache“, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC
  • Ing. Eva Hillerová - národní kontakt programů ICT a SECURITY v H2020, Technologické centrum AV ČR
  • JUDr. Petr Novák, Ph.D. - ředitel Odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání Ministerstva vnitra ČR
  • Tomáš Pojar, M.A. - diplomat, bezpečnostní analytik, prorektor vysoké školy CEVRO Institut
  • Mgr. Bc. Václav Borovička - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

…a další významní přednášející, kteří mají s problematikou bezpečnostního výzkumu dlouhodobou zkušenost.

Seminář se uskuteční na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, Nová aula, NA 4 - zelená posluchárna.

Bližší informace a registrační formulář naleznete zde.