Aktuality

25 září 2023

Postupující technologie na TTDay_2023

Do letošního ročníku Transfera Technology Day se přihlásilo celkem 28 technologií z 13 institucí.

Po zhodnocení odbornou porotou a hodnotiteli dále postupuje 12 technologií z 9 institucí.


Postupující technologie:

Název

Univerzita

Nanotisk z nanočástic

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Luciferázový reportérový systém s extrémně stabilním bioluminiscenčním signálem (typu glow)

Masarykova univerzita

Detekce jednotlivých nanočásticových značek v biologických tkáních

Masarykova univerzita

Způsob přípravy polymerního elektrolytu gelového typu pro lithium-sírovou baterii

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kontaktní flexibilní teplotní senzor

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Helma s vícesměrovým systémem zavěšení a postup montáže helmy

Západočeská univerzita v Plzni

Plně elektromagnetický ventil

Západočeská univerzita v Plzni

Ac-tive ENF - inovativní jehly pro elektroakupunkturu

Univerzita Palackého v Olomouci

Laserová spektroskopie jako payload pro vesmírné aplikace

Vysoké učení technické v Brně

Výroba nanomateriálů pro vodíkové technologie

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Zařízení pro výrobu vodíku a uhlíkových produktů pomocí plazmatického rozkladu

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Biologicky vstřebatelné Mg-Zn dráty a lanka

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.


Všem gratulujeme a tešíme se na setkání na TTDay 2023!

Ještě pořád se na TTDay můžete zaregistrovat na: bit.ly/registrace-ttday-2023