Aktuality

15 října 2020

Poptávka po zajištění vzdělávání pro společnost Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

V rámci projektu „Vytvoření Centra transferu technologií v Centru dopravního výzkumu v.v.i.“ (reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000639) je poptáváno vzdělávání pro realizační tým o počtu 5 osob na níže uvedená témata. Časová náročnost jednotlivých vzdělávání je na vzájemné domluvě a to tak, aby vzdělávání bylo efektivní a přínosné. Z důvodu epidemiologických opatření upřednostňujeme on-line formu. Termín vzdělávání listopad 2020 – prosinec 2020. Finančně ohodnotíme jak samotné vzdělávání, tak přípravu. Návrh kompletní náplně u zvoleného/zvolených témat konkretizujte ve svých nabídkách.

Témata:
• Partnerství s mezinárodními CTT a aplikační sférou a jeho realizace v praxi
• Zahraniční best practices v TT
• Value Proposion v TT
• Vedení obchodních případů v TT
• Marketing v TT

 

Pokud Vás poptávka zaujala, pošlete prosím svou nabídku nejpozději do 31. 10. 2020 a to na martin.sauer@cdv.cz. Nabídky budou hodnoceny z hlediska kvality nabízených služeb.