Aktuality

28 listopadu 2023

Podpora vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií 2024+

„Podpora vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií 2024+", se uskuteční 11. 12. 2023 od 10:00 do 12:00 hod. v budově Business centra VŠB-TUO.

Přednášejícími jsou Filip Chlebiš (Technologická agentura ČR) a Jana Frantíková (Czechinvest).

Seminář je zaměřen na podporu v oblasti výzkumu, vývoje, inovací, transferu technologií a spolupráce univerzit a aplikační sféry 2024+, a to konkrétně témata:

  • Proof of Concept aktivity
  • podpora mladých výzkumníků
  • technologická inkubace
  • propagace technologií/VaV v zahraničí
  • služby TAČR a Czechinvestu