Aktuality

19 prosince 2017

PF 2018


Jak si spolek Transfera.cz vede?

 • spolek pod názvem Transfera.cz funguje už 3 roky
 • aktuálně má 7 řádných členů, 25 přidružených a 2 čestné
 • 14 členů jsou univerzitní pracoviště
 • spolek pro své členy zorganizoval či spolupořádal už 11 akcí
 • v roce 2017 zasedalo představenstvo spolku celkem 9x
 • členové spolku obdrželi v letošním roce 7 čísel newsletteru TransferaInfo
 • pod hlavičkou spolku se zformovalo 6 pracovních skupin (OP VVV, školení spolku, spolupráce s MPO, právní problematika, brožura spolku, databáze projektů)
 • Transfera spolupořádala již 4. národní konferenci TT v Olomouci
 • spolek udržuje 2 aktivní kontakty s vědeckými diplomaty v USA a Izraeli
 • došlo k navázání intenzivní spolupráce se 3 ministerstvy a 4 institucemi (TA ČR, ÚPV, CzechInvest, portál Vědavýzkum.cz)
 • je komunikována nabídka 3 seminářů týkajících se problematiky TT
 • Transfera.cz je zapojena do 3 mezinárodních sítí (ASTP-Proton, ITTN, ERDV)
 • vznikla příručka TT pracovišť, nyní už ve 2. aktualizovaném vydání, a to v českém a anglickém jazyce
 • vzniká databáze projektů pro účely společného marketingu směrem k investorům
 • na webové stránky spolku mohou členové zasílat své aktuality ke zveřejnění
 • spolek se pravidelně prezentuje ve všech 4 číslech časopisu Inovační podnikání
 • je podána ochranná známka Transfera.cz