Aktuality

23 června 2022

Odstartoval sběr projektů do Transfera Technology Day 2022

Odstartoval sběr projektů do Transfera Technology Day 2022

 

Prostřednictvím databáze technologií spolku mohou členové přihlašovat technologie do třetího ročníku akce Transfera Technology Day, jejíž finále se uskuteční 30. 11. 2022 v Praze.

Sběr projektů, které jsou v pokročilejší či konečné fázi Proof of Concept a směřují k uplatnění v praxi, bude ukončen 9. 9. 2022. Výzva je určena pro všechny členy spolku, kteří mají zájem výsledky VaV reálně rozvíjet nebo je komerčně zhodnotit či najít vhodného mentora pro spolupráci.


Projekty je možné nahrávat do databáze prostřednictvím tohoto odkazu: https://portfolio.transfera.cz/cs/prehled-technologii/

 

 

 

Akci Transfera Technology Day pořádá od roku 2020 spolek Transfera.cz za podpory agentury CzechInvest a dalších partnerů. Jejím cílem je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvoření vhodných podmínek pro vzájemnou spolupráci. Výzkumné organizace mohou díky akci nabídnout své práce investičním parnerům, kteří zhodnotí jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů. Businessová komunita naopak předá výzkumným organizacím cennou zpětnou vazbu a její požadavky na připravenost technologií. Výsledkem akce je prostor pro užší spolupráci, ze které mohou vzejít konkrétní nabídky.