Aktuality

4 ledna 2023

Nové stanovy spolku platné od 1. 1. 2023

Spolek Transfera.cz vstoupil do nového roku 2023 s aktualizovanými stanovami, které byly schváleny na členské schůzi 2. 12. 2022. Mění se také režim členství.


Od 1. ledna 2023 zaniká rozdělení na řádné a přidružené členy, všichni členové spolku Transfera.cz jsou nyní řádnými členy.

Nové stanovy jsou k dispozici zde.